Transport public în județul Ilfov

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) București – Ilfov, care propune o serie de măsuri pentru perioada 2016-2030 menite să contribuie la descongestionarea traficului și reducerea poluării în regiunea București-Ilfov, urma să fie supus votului consilierilor generali ai Capitalei, la începutul săptămânii trecute. Pentru că cetățenii prezenți la ședința publică au solicitat Primăriei Municipiului București o informare mai bună despre document, și după o serie de discuții în contradictoriu, aleşii generali au decis să scoată proiectul de pe Ordinea de zi și să-l supună dezbaterii publice.

7 miliarde de euro – o miză uriașă

PMUD București – Ilfov propune 55 de proiecte, cu un buget total de 6,8 miliarde de euro, dintre care 3,5 miliarde de euro reprezintă investiții pentru proiectele Metrorex (bani proveniți în principal de la bugetul de stat și din fonduri europene), iar 3,3 miliarde de euro ar urma să fie investiții ale autorităților locale pentru transportul public de suprafață, managementul traficului, infrastructura de biciclete, etc.

Planul acoperă municipiul București împreună cu sectoarele sale și județul Ilfov, format din 8 orașe și 32 comune, și își propune să realizeze, în perioada 2016-2030, un sistem de transport eficient, integrat, durabil si sigur, care să promoveze dezvoltarea economică, socială și teritorială și să asigure o bună calitate a vieții. Mai mult, documentul reprezintă o condiţionalitate pentru accesarea de fonduri europene în perioada 2014-2020, prin Programul Operațional Regional şi Programul Operaţional Infrastructură Mare. PMUD trebuie corelat cu Masterplanul General de Transport (MPGT), cu Planul de Urbanism General (PUG), cu Planul de Dezvoltare Regională (PDR) București – Ilfov, cu strategiile locale de dezvoltare urbană și cu strategiile sectoriale de servicii sociale, sănătate, educație, creere de locuri de muncă și dezvoltare economică în regiune.

Câteva proiecte

Concret, PMUD propune înființarea, în Capitală, a unei extensii de 1,3 km a liniei de tramvai prin Piața Unirii, care va face posibilă conexiunea liniei de tramvai din zona de sud-vest cu cea de nord-est a orașului (buget estimativ 12,4 milioane euro); îmbunătățirea infrastructurii de tramvai (216 milioane euro), a traseelor de tramvai (15 milioane euro), achiziționarea de material rulant pentru tramvaie (635 milioane euro, dintre care jumătate în perioada 2016-2023, iar cealaltă jumătate în 2024-2030); reabilitarea depourilor (134 milioane euro) și a stațiilor de tramvai (100 milioane euro). Tot printre proiectele vizate de PMUD se mai află: benzile de circulație cu prioritate pentru transportul public (45 milioane euro), modernizarea rețelei de troleibuze (107 milioane euro), reabilitarea stațiilor de autobuz (22,8 milioane euro), a garajelor și autobazelor RATB (256 milioane euro), reorganizarea traseelor de autobuz (prin crearea de rute principale care traversează orașul și ajustarea distanței dintre stații la o medie de 500-600 metri); crearea de parcări de tip Park&Ride la intrările de pe autostrăzile A1, A2, A3, stația feroviară Progresul, Aeroportul Henri Coandă, extensia M2 (24 milioane euro).

PMUD încurajează transportul rapid de suprafață prin cumpărarea de tramvaie noi, moderne, late, cu podea joasă (286 milioane euro) și a autobuzelor articulate, de mare capacitate (23 milioane euro), precum și realizarea coridoarelor de transport rapid cu autobuzul pe rutele Buftea-Străulești și Măgurele-Gara de Nord.

În ce privește transportul subteran, sunt vizate: construcția și punerea în funcțiune a liniei M6, inclusiv material rulant (1,055 miliarde euro), a liniei M5 (970 milioane euro), a fazei a doua a liniei M4 (Gara de Nord – Progresul) inclusiv material rulant (950 milioane euro), extinderea M2 începând din stația Pipera, inclusiv material rulant (200 milioane euro), extinderea M3 din stația Păcii, inclusiv material rulant (300 milioane euro).

PMUD mai propune realizarea unei rețele de 250 de kilometri de piste de biciclete, (50 milioane euro); înființarea rețelei de agrement pentru biciclete (cu acces spre lacurile Chitila, Cernica, Mo­goșoaia, Pădurea Băneasa); introducerea unui sis­tem de închiriere a bicicletelor, crearea unor noi zone cu prioritate pentru pietoni în centrul orașului, dar și îmbunătățirea con­dițiilor de accesibilitate pen­tru persoane cu mobilitate redusă.

Planul vizează, de asemenea, identificarea de soluții pentru zonele cu număr mare de accidente, modernizări de drumuri urbane și județene (179 milioane euro), implementarea unei politici unitare și durabile privind parcarea rezidențială, introducerea unui sistem integrat de e-ticketing pentru toate modurile de transport public din București-Ilfov (25 milioane euro).

ATMB, RATB transformată în SC, contract de servicii publice

PMUD subliniază rolul Autorității de Transport Metropolitan București (ATMB) și susține reorganizarea RATB în companie comercială deținută de CGMB, recomandând totodată constituirea societății comerciale de producție a tramvaielor și utilizarea modelului de reformă realizat la Cluj. PMUD mai propune realizarea unui contract de servicii publice cu operatorii de transport public interni (Metrorex, RATB, Buftea și Voluntari) și cu operatorii privați, dar și înființarea unui centru de instruire și dezvoltare, pentru a pregăti periodic cei peste 20.000 de angajați din domeniul transportului public și pe cei din domeniul planificării și mobilității urbane, dar și pentru a realiza campanii de conștientizare.

Expunerea de motive este semnată de primarul general, Gabriela Firea. În raportul de specialitate se arată că PMUD a fost elaborat în decurs de circa 1,5 ani, în pregătirea sa fiind implicați principalii factori de dezvoltare și decizie locali, ONG-uri din domeniu. PMUD a fost finalizat în decembrie 2015, fiind prezentat „în cadrul unei serii de dezbateri publice, promovate pe site-urile Municipiului București și Consiliului Județean Ilfov, prilej cu care s-au inclus comentarii și observații ale cetățenilor și ale unor insti­tuții/ONG-uri, conducând la o formă finală a planului“. De asemenea, a fost mediatizat în anul 2016 „prin ample campanii în mass-media și în rețelele operatorilor de transport public din București și Ilfov“.

Propuneri tramvai-rapid, autobuz-rapid și metrou
Propuneri tramvai-rapid, autobuz-rapid și metrou

A fost obținut și avizul de mediu

Aceleași surse afirmă că PMUD a fost supus Evaluării Strategice a impactului asupra mediului (de alt­fel, Jurnalul de Ilfov a relatat pe larg despre această etapă), iar observațiile și comentariile exprimate cu ocazia dezbaterii publice pe temă au dus, potrivit PMB; la modificarea raportului și obținerea Avizului de mediu, pe 13 decembrie 2016.