Autorizarea la plată a cererilor depuse de crescătorii de animale care dețin minim 3 vaci se va face în termen de 10 zile de la stabilirea cuantumurilor celor două ajutoare COVID-19 la bovine, ajutorul pe cap de animal și pe tona de lapte, anunță APIA.

Plata ajutorului de stat în sectorul bovin se efectuează până la data de 31 decembrie 2021, în baza cererilor autorizate la plată de către centrele județene/locale APIA.

În conformitate cu art. 7 alin. (2) din OUG nr. 58 /2021, nu se vor acorda plăți ulterior datei de 31 decembrie 2021, dacă se constată că acestea nu au putut fi efectuate din cauze imputabile beneficiarului, res­pectiv nedeclararea unui cont bancar valid la APIA.

Ajutorul de stat în sectorul bovin se cumulează cu alte forme de sprijin acordate în conformitate cu secțiunea 3.1. din Comunicarea CE, inclusiv cu ajutoarele aprobate prin:

● Ordonanța de urgență a Guvernului nr.149/2020 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aprobată cu modificări prin Legea nr. 19/2021;

● Ordonanța de urgență a Guvernului nr.150/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul suin în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aprobată cu modificări prin Legea nr. 20/2021;

● Ordonanța de urgență a Guvernului nr.151/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul avicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aprobată cu modificări prin Legea nr. 21/2021;

● Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 205/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii producătorilor din sectorul vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aprobată cu modificări prin Legea nr. 122/2021, sau

● Măsura 21 – Măsură specifică de acordare a unui sprijin temporar cu caracter excepţional în cadrul FEADR ca răspuns la epidemia COVID-19 din cadrul PNDR 2014-2020.

Valoarea totală a ajutorului de stat în sectorul bovin ce poate fi acordată pentru fiecare întreprindere, așa cum este definită la art. 2 lit. b) din OUG nr. 58/2021, care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, nu depășește echivalentul în lei a 225.000 euro la cursul valutar euro/lei stabilit de Banca Națională a României, valabil la data intrării în vigoare a OUG nr. 58/2021, respectiv 1 euro = 4,9260 lei.

Valoarea ajutorului de stat în sectorul bovin pentru fiecare beneficiar se va calcula în funcție de numărul de capete de bovine eligibile, la care poate fi adăugată cantitatea de tone de lapte produsă și valorificată de către acesta, cu respectarea încadrării în plafonul de 225.000 euro, echivalent în lei.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.558