Subpachetului de măsuri de mediu și climă, din cadrul pachetului financiar alocat viitorului Program Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), i se va aloca o sumă totală de 2,26 miliarde de euro.

Noul PNDR va avea 13 măsuri și fonduri totale de peste 8 miliarde de euro prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).

Subpachetul în cauză conține cinci măsuri. Acestea privesc împădurirea și crearea de suprafețe împădurite și perdele forestiere (Măsura 221, Măsura 223), care ar urma să primească 76,17 milioane euro, Măsura 214 pentru agromediu și climă, cu un disponibil de 813,74 milioane euro, care include și agricultura ecologică, cu alocări de 100,58 milioane euro, respectiv Măsura 211 și Măsura212, privitoare la delimitarea zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice, care vor primi 1.269,89 milioane euro.

O altă măsură importantă din PNDR 2014-2020 va fi cea de investiții în active fizice, cu un total de 1.832,43 milioane euro, adică 24,32% din banii alocați de FEADR. Această măsură conține submăsura de modernizare ferme (Măsura 121), care ar urma să primească 1.026,16 milioane euro, submăsura de pomicultură – 198,04 milioane euro, cea pentru alte investiții cu o alocare de 828,11 milioane euro, submăsura de procesare (Măsura 123) – 329,83 milioane euro și, în fine, cea de infrastructură adaptare (Măsura 125) – 476,43 milioane euro, cu subcriteriul irigații – 371,61 milioane euro.

Tinerii fermieri vor primi 619,34 milioane euro

Măsura ce are ca scop dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor ar urma să fie finanțată cu 1.032,24 milioane euro, adică 13,7% din totalul alocat. Pentru Măsura 112, instalarea tinerilor fermieri, ar urma să fie disponibilizată suma de 619,34 milioane euro. În cadrul aceleiași măsuri va exista submăsura de start-up + dezvoltare microîntreprinderi și întreprinderi mici non-agricole (Măsura 312, Măsura 313), cu un disponibil de 412,89 milioane euro.

Măsura 322, privitoare la „Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale”, urmează să primească 1miliard de euro, adică 13,28% din total alocări, iar Măsura 111, „Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare” – 6,02 milioane euro.

Viitorul PNDR va conține și măsura de cooperare, cu o alocare de 3,01 milioane euro, cea de gestionare a riscurilor – 397,83 milioane euro, LEADER (Axa 4) – 376,73 milioane euro, cea de asistență tehnică (Măsura 511) – 188,36 milioane euro și, nu în ultimul rând, Măsura 215, „Bunăstarea animalelor”, căreia i se vor repartiza 437,01 milioane euro.