Centrala Spitalului din Balotești

Un prim proiect de investiții: cel de valorificare a acestei resurse pentru termoficarea Spitalului de la Balotești – se dovedește un real succes!

Proiectul “Valorificarea resurselor de apă geotermală pentru termoficarea Spitalului Clinic de Urgenţă «Prof. Dr. Agrippa Ionescu», Balotești, județul Ilfov”, finanțat în cadrul Programului Ro 06 Energie Regenerabilă Rondine, derulat prin granturile SEE 2009-2014, al cărui promotor a fost Consiliul Județean Ilfov (CJI), se apropie de sfârșit. A început în urmă cu 3 ani, are ca dată de finalizare – 30 aprilie 2017 și se dovedește a fi un mare succes.

Iulian Gheorghe, directorul administrativ al Spitalul ”Agrippa Ionescu”, din Balotești, este mulțumit că, ”acum există o sursă alternativă pentru asigurarea căldurii (până acum fiind folosită o centrală pe gaze cu o variantă de rezervă pe combustibil lichid, nu foarte fericită). Funcționând acum cu apă termală, intervenim cu gaze doar dacă în prima variantă nu reușim să realizăm microclimatul corespunzător, însă nu a fost cazul până la acest moment, deși temperaturile afară au fost scăzute mult sub zero grade”, a explicat Iulian Gheorghe, care a adăugat că, pe viitor, se intenționează extinderea sistemului de apă geotermală și pe partea medicală, pentru ceea ce înseamnă recuperare terapeutică.

Menționăm aici că, producerea energiei termice având la bază energia geotermală a fost dimensionată la consumul actual al spitalului, iar în funcție de extinderea activităților acestuia, această valoare va crește și utilizarea sursei geortemale va tinde spre puterea instalată, respectiv 12.937,5 MW. Evident, utilizarea energiei produsă din sursă geotermală conduce la o reducere substanțială a cantității de emisii de gaze cu efect de seră, respectiv dioxid de carbon, cu o valoare de 1.332 tone/an și la creșterea beneficiilor socio-economice.

Proiectul a fost lăudat și de ­Paul Șer­bănescu, șef Birou Strategii Programe în cadrul Administrației Fondului pentru Mediu, care a menționat că, deși a fost depus ultimul, pare că va fi primul care se încheie, cu atingerea cu brio a obiectivelor propuse.

Cadrul general al apelor geotermale în Regiunea București – Ilfov

Din 24 de sonde de exploatare geologică forate în partea de Nord a Capitalei și a județului Ilfov, asociate rezervorului geotermal Otopeni-București Nord, 18 sunt productive și pot fi utilizate. Rezervorul geotermal Otopeni se află pe un interval de adâncime cuprins între 1.800 și 3.200 m, are o suprafață determinată până în prezent de 300 km pătrați, iar gradientul termal are o valoare cuprinsă între 2,8-3,4 grade Celsius/100 m. Temperaturile obținute prin aceste foraje de cercetare se încadrează între 58 și 84 grade Celsius, iar debitele între 22 și 35 l/s.

Din păcate, în România, gradul de valorificare a surselor de energie de origine geotermală este scăzut, principala cauză fiind reprezentată de lipsa fondurilor, sondele utilizate în prezent având o vechime de aproximativ 20 de ani.

De la st. la dr.: Iulian Gheorghe, director administrativ Spitalul “Prof. Dr. Agrippa Ionescu”, Paul Șerbănescu, din partea Adminsitrației Fondului de Mediu, Remus Trandafir, director de proiect din partea CJI și Ionuț Tănase, Consiliul Județean Ilfov
De la st. la dr.: Iulian Gheorghe, director administrativ Spitalul “Prof. Dr. Agrippa Ionescu”, Paul Șerbănescu, din partea Adminsitrației Fondului de Mediu, Remus Trandafir, director de proiect din partea CJI și Ionuț Tănase, Consiliul Județean Ilfov

Proiectul ilfovean

Proiectul la care am făcut referire a avut o valoare totală de 9.732.546 lei (inclu­siv TVA), asistența finan­ciară nerambursabilă fiind de 7.713.569 lei, din care – 85%, respectiv – 6.556.533,65 lei ­fiind granturi SEE 2009­2014, iar 15%, respectiv – 1.157.035,35 lei venind de la bugetul de stat, prin Fondul pentru Mediu. Suma de 2.018.977 lei a reprezentat contribuția beneficiarului – CJI.

Obiectivul general a fost valorificarea resurselor de apă geotermală din perimetrul Balotești Nord pentru termoficarea Spitalului ”Prof. Dr. Agrippa Ionescu”, iar obiectivele specifice au vizat, în primul rând, limitarea schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor poluante; beneficii socio – economice aduse prin promovarea obiectivelor strategice susţinute de toate autoritățile locale, de unităţile medicale, de organizatiile nonguvernamentale locale, de organizaţiile de caritate, de unităţile de cult, de agenţi economici şi de populaţie și îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale persoanelor care beneficiază de serviciile spitalului, prin utilizarea apei geotermale pentru încălzire și apă caldă.

Principalele investiții au constat în reabilitarea și testarea Sondei 2.684 Balotești, construcția cabinei sondei și instalarea pompei geotermale, construcția centralei geotermale, a unui circuit tur-retur apă caldă pentru încălzire și a circuitului tur apă caldă pentru consum, rezervor metalic de 500 metri cubi, conductă de evacuare apă geotermală uzată și rețea de distribuție și racorduri către consumatori.

În ceea ce privește stadiul actual al proiectului, a fost depusă cererea de prefinanțare nr. 3 la Administrația Fondului pentru Mediu (Operator de Program – OP), a fost finalizată recepția la terminarea lucrărilor, a fost depusă la Agenția Națională pentru Resurse Minerale documentația în vederea obținerii licenței de exploatare.

Pentru viitor, proiecte ambițioase

Programele financiare ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European creează premisele valorificării energiei geotermale în contextul limitării schimbărilor climatice. În aceste condiții, potențialul județului Ilfov fiind unul uriaș (rezervorul geotermal Otopeni fiind al doilea mare rezervor al țării, după Bihor – Oradea) merită exploatat, iar cei din cadrul CJI gândesc deja proiecte ambițioase. Remus Trandafir, director de proiect, ne-a declarat că, până la sfârșitul acestui an – primăvara anului viitor, sunt în analiză cel puțin trei proiecte în care sunt avute în vedere, spre exemplu, extinderea infrastructurii de apă geotermală pentru toată comuna Balotești, apoi pentru Snagov și Gruiu, un proiect similar de asigurare apă caldă și căldură, la Institutul ”Ana Aslan” (cu dezvoltarea ulterioară a sectorului balneo) sau, chiar un proiect pentru încălzire cu o rețea subterană de apă geotermală a pistelor Aeroportului Henri Coandă, Otopeni.