Cererea României de a se prelungi sistemul de taxare inversă la cereale și plante tehnice a fost respinsă de Comisia Europeană. Instituită în 2011, măsura prevedea plata TVA la finalul lanțului comercial și viza reducerea evaziunii fiscale în acest domeniu.

Un comunicat al Ministerului Finanțelor precizează următoarele: „Co­misia consideră că tipul de bunuri în cauză – cereale şi plante tehnice – sunt de o natură care ar trebui să facă posibil controlul prin mijloace convenţionale, fără să fie necesară implementarea me­canismului de taxare inversă. Prin urmare, în opinia Comisiei Europene, derogarea privind aplicarea taxării inverse pentru cereale şi plante tehnice a fost acordată României în circumstanţe excepţionale, pentru a da timp ţării noastre să implementeze anumite reforme în vederea combaterii fraudei. Comisia a menţionat totodată că măsura nu a fost niciodată destinată să fie o soluţie pe termen lung sau să compenseze supravegherea inadecvată a persoanelor impozabile de pe aceste pieţe extrem de valoroase.”

Totuși, Guvernul mai speră însă ca taxarea inversă să poată fi menţinută, pe baza unei directive aflată în analiza Comisiei Europene pentru combaterea fraudei în materie de TVA. Aceasta prevede in­troducerea unui mecanism de reacţie rapidă, bazat pe acordarea de compe­tenţe Comisiei Europene pentru a acorda derogări temporare şi o propunere separată de extindere a domeniului de aplicare a taxării inverse prin includerea sec­toarelor care fac deja obiectul unor cereri de derogare, cum ar fi produsele agricole.