Tariful reglementat al energiei electrice va fi majorat cu 5% luna viitoare. Această măsură îi va afecta atât pe consumatorii casnici cât și pe cei industriali. Susținerea financiară a producătorilor de energie regenerabilă va aduce încă 8% la tarifele reglementate.
Guvernul menține angajamentul luat față de Fondul Monetar Internațional (FMI) de a elimina tarifele administrate la electricitate asumat de Guvernul anterior. Tari-fele administrate sunt stabilite de Agenția Națională de Reglementare în Energie (ANRE) după negocieri cu furnizorii de electricitate. „Vom implementa ajustarea conve-nită de 5% a tarifelor reglementate la electricitate pentru consumatorii casnici și industriali până la 30 iunie”, se specifică în memorandumul de politici economice și fi-nanciare semnat cu FMI. Pentru consumatorii industriali, prețurile reglementate vor începe să fie eliminate, în etape, din luna septembrie a anului în curs. Aceste tarife vor fi complet eliminate până la 31 decembrie 2013. Eliminarea prețurilor reglementate pentru consumatorii casnici va începe în 2013 și va fi încheiată până în 2017.
O altă scumpire va proveni din schema de sprijin de care se bucură producătorii de energie regenerabilă prin acordarea de certificate verzi. Impactul implementării acestei scheme ar putea majora prețul electricității cu alte 8% în acest an, a declarat Frank Hajdinajak, președintele E.ON România. Impactul se va manifesta printr-o creștere de 30 – 40 lei/MWh, ceea ce se traduce cu aproximativ 8%. Această majorare este mult mai mare decât cifrele avansate de ANRE, care estima un impact de numai 2,5% asupra prețului în 2012. Legislația sprijină proiectele în energii regenerabile prin sistemul certificatelor verzi, care permite investitorilor recuperarea investițiilor. Certificatele verzi sunt acordate pentru energia electrică produsă din surse regenerabile și livrată consumatorilor.
Însă, stimulentele acordate pentru investițiile în energia verde vor fi suportate de toți consumatorii de electricitate. Furnizorii sunt obligați, prin lege, să cumpere aceste certificate verzi care mai departe se regăsesc în prețul la consumatorul final. Prețul unui certificat verde este cuprins între 27 și 55 de euro.
Potrivit noii legi, producătorii vor primi câte 3 certificate verzi pentru fiecare MWh produs și livrat, în cazul microhidrocentralelor noi. Producătorii de energie eoliană vor primi două certificate până în 2017 și 1 certificat verde începând cu anul 2018, pentru fiecare MWh produs.
Producătorii care generează electricitate din surse solare vor beneficia de șase certificate. Producătorii vor primi două certificate pentru utilizarea biomasei, biogazu-lui și a biolichidelor și un singur certificat în cazul tehnologiilor bazate pe fermentarea deșeurilor și nămolurilor rezultate din apele uzate. Vor primi trei certificate cei care folosesc culturile energetice, în timp ce producătorii care utilizează surse geotermale beneficiază de două astfel de certificate.