Săptămâna trecută, Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege privind locuinţele ANL, prin care se ponderează valoarea de vânzare a unui imobil ANL, cu un coeficient determinat de 1.00, pentru București și municipiile de importanţă naţională.

 

„Chiria se stabilește anual de către autorităţile administraţiei publice locale, autorităţile administraţiei publice locale ale sectoarelor municipiului București și/sau autorităţile administraţiei publice centrale și va acoperi cheltuielile de administrare, întreţinere și reparaţii, recuperarea investiţiei, în funcţie de durata normală stabilită potrivit prevederilor legale, precum și o cotă de maximun 1%.

Cota de maximum 1% se aplică la valoarea de înlocuire a locuinţei, stabilită conform normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prezentei legi”, se arată în proiectul de modificare a Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.

Valoarea de vânzare, în funcție de ierarhizarea localităților

Proiectul de lege mai stabilește că „valoarea de vânzare stabilită, conform prevederilor literei d), se ponderează cu un coeficient determinat în funcţie de ierarhizarea localităţilor pe ranguri, stabilită prin Legea nr. 351/201, cu modificările și completările ulterioare”. Prin urmare, pentru București și municipiile de importanţă naţională coeficientul de ponderare va fi de 1,00. Astfel, se are în vedere scopul Legii ANL, care, „încă de la data intrării în vigoare, a fost o lege care trata în mod egal și echitabil toţi cetăţenii care intrau sub incidenţa prevederilor sale, fără a face diferenţieri între aceștia.” Ulterior, însă, prin amendarea legislaţiei s-a ajuns la situaţia în care preţurile locuinţelor ANL din municipiul București au crescut, din cauză că, în timp ce în orașe ponderarea valorii de înlocuire se situa în marja 0,9-1,0, „doar pentru locuinţele ANL din București s-a decis un indice de ponderare aberant și nesustenabil de 1,40”, se arată în expunerea de motive.