De Buna Vestire, Primăria Buftea a inaugurat un proiect menit să faciliteze accesul cadrelor medicale și didactice la locuințe de serviciu, în apropierea locurilor lor de muncă. Proiectul, derulat în colaborare cu Agenția Națională de Locuințe, a constat în construirea unui bloc cu 30 de apartamente cu 2 camere și garsoniere, adresate în special medicilor, profesorilor și altor angajați ai instituțiilor de pe raza orașului Buftea.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 696

Primăria Buftea a făcut, astfel, un pas important în sprijinul cadrelor medicale și altor profesioniști cheie din oraș, inaugurând un proiect de locuințe de serviciu în apropierea principalelor instituții medicale și educaționale. Proiectul, realizat la inițiativa primarului Gheorghe Pistol, a fost întâmpinat cu bucurie și recunoștință de către beneficiarii acestor locuințe, care nu numai că au primit locuințe confortabile și moderne, dar au acum și avantajul de a câștiga timp prețios și șansa de a-și îmbunătăți, astfel, calitatea vieții.

Medici, asistenți și alte cadre medicale de la Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea au fost printre primii care au beneficiat de aceste locuințe de serviciu. O soluție ideală pentru cei care trebuie să fie imediat disponibili în caz de urgență la spital. Reducerea timpului pierdut în trafic, nervii și oboseala asociate cu naveta zilnică sunt aspecte care nu pot fi trecute cu vederea.

Medicul anestezist Ramona Chiriță venea la spital, până acum, din București, mai precis din Sectorul 2, fiind nevoită să facă față zilnic unei navete de aproximativ trei ore dus-întors. Așadar, pierdea timp prețios în trafic și se confrunta cu oboseală și stres. Odată cu această oportunitate oferită de Primăria Buftea, timpul și resursele dedicate navetei s-au redus semnificativ, iar medicul ne-a spus că se poate bucura acum de apartament spațios, luminos și bine finisat, amplasat în imediata apropiere a locului său de muncă.

Și alți angajați din cadrul spitalului, care nu au domiciliul în orașul Buftea, s-au putut bucura de oportunitatea de a avea o locuință de serviciu. O altă beneficiară, Ioana Tutunaru, asistent medical la Spitalul din Buftea, a subliniat că apartamentul oferit acoperă toate necesitățile sale și că speră să se bucure de acest spațiu pe termen lung.

Dr. Elena Dumitrescu, medic primar – medicină internă și cardiologie, și-a primit la rândul său cu încântare noua locuință de serviciu, marcând astfel sfârșitul navetei epuizante dintre București și Buftea. Specialistul a menționat că o astfel de oportunitate este benefică atât pentru stilul de viață, cât și pentru carieră, deoarece elimină timpul pierdut în trafic și consumul inutil de energie, și se poate concentra mai mult și mai ușor pe studiu.

Administrația locală și-a propus să mai construiască un bloc cu aceleași facilități

Proiectul locuințelor de serviciu a fost posibil datorită colaborării dintre Primăria Buftea și Agenția Națională de Locuințe, care au construit un bloc cu 30 de apartamente și garsoniere destinate cadrelor medicale, precum și profesorilor și altor categorii de angajați din instituțiile publice locale care nu locuiesc în Buftea, și care făceau naveta pe distanțe mari pentru a ajunge la serviciu.

Blocul este amplasat într-o zonă cu acces facil către Spitalul de Obstetricp-Ginecologie din Buftea și este dotat cu lift și locuri de parcare, oferind condiții optime de trai pentru beneficiari. De asemenea, spațiul din jurul blocului este amenajat cu un loc de joacă pentru copii, un foișor și spațiu pentru grătar, creând astfel un mediu prielnic pentru relaxare și socializare.

Locuințele (13 garsoniere și 17 de apartamente cu 2 camere) au fost construite în amplasamentul din Strada Studioului nr. 4, pe un regim de înălţime P+4E (parter + 4 etaje), valoarea investiției fiind de 6.669.123,55 lei (inclusiv TVA). Proiectul inaugurat la Buftea face parte din programul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, aprobat prin HG 719/2016, care are în vedere construcția de locuințe de serviciu pe baza propunerilor primite de către ANL de la autoritățile administrației publice locale și centrale.

Beneficiarii sunt funcționarii publici, precum și angajații din instituții publice centrale și locale, care nu dețin sau nu au deținut, individual sau în comun, împreună cu soții lor, în proprietate o locuință în localitatea în care își desfășoară activitatea, indiferent de modul în care a fost dobândită, cu excepția cotelor-părți din locuințe dobândite prin moștenire.

Programul se dezvoltă pe terenuri proprie­tate publică a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, puse la dispoziția ANL, care le preia în folosință gratuită, în condițiile legii. În cadrul acestui program pot fi incluse și construcții aflate în diverse stadii de execuție ori finalizate și neexploatate.

Locuințele de serviciu construite sunt repartizate personalului propriu al instituțiilor care solicită realizarea acestora. Închirierea locuințelor de serviciu construite prin program se face în condițiile prevăzute de legislația specifică din fiecare domeniu sau, în situația în care nu există legislație specifică, se face în condițiile OUG 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu des­tinația de locuințe. Lo­cuințele de serviciu construite prin programul im­plementat de ANL nu pot fi vândute!

De asemenea, institu­țiile publice locale sau centrale pot încheia protocoale de colaborare prin care stabilesc ca locuințele de serviciu să fie repartizate personalului din mai multe instituții. Pentru soluționarea cererilor pentru repartizarea locuințelor de serviciu, autoritățile publice locale sau centrale vor constitui comisii de examinare a solicitărilor și vor stabili ordinea de repartizare și modalitățile de diferențiere.

Repartizare transparentă, în funcție de necesități

Primarul orașului Buftea, Gheorghe Pistol, a subliniat importanța acestui proiect în ușurarea navetei și îmbunătățirea calității vieții pentru cadrele medicale și didactice din oraș. Acesta a explicat faptul că procesul de repartiție și evaluare a locuințelor s-a desfășurat transparent, fără contes­tații, dezvăluind în același timp că proiectul este parte a unei inițiative mai ample, iar autoritățile locale se pregătesc să demareze un nou proiect similar, pentru a veni în întâmpinarea și a altor nevoi ale comunității.

”Primele locuințe de serviciu, din cele 30 câte sunt în total în blocul ANL din Buftea, au fost date în folosință. 30 de profesori și medici vor sta aici cu chirie, în garsoniere ori apartamente cu două camere. Imobilul de pe Strada Studioului a fost construit cu bani de la Agenția Națională pentru Locuințe, iar Primăria Buftea a contribuit cu utilitățile și amenajările exterioare. Urmează să se facă încă un bloc, pe același model. Mi-aș dori să văd astfel de investiții în cât mai multe localități din Ilfov. Il felicit pe primarul Gheorghe Pistol!”, a transmis președintele CJI, Hubert Thuma.

Inițiativa Primăriei Buftea de a oferi locuințe de serviciu cadrelor medicale și profesorilor este un pas important în direcția îmbunătățirii condițiilor de muncă și trai pentru acest personal, contribuind astfel la eficientizarea sistemului medical și educațional, la creșterea satisfacției angajaților. Inițiativa reprezintă și un exemplu elocvent despre cum administrația locală poate acționa în sprijinul comunității, îm­bunătățirea condi­țiilor de viață pentru cei implicați în servicii esențiale, pre­cum medicina sau educația.