Primăria comunei Corbeanca – Concurs de recrutare

Primăria Comunei Corbeanca, cu sediul în Str. Independenței, nr.14, Comuna Corbeanca, Județul Ilfov, în baza Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de conducere vacante:

1. Șef serviciu, gradul II – Serviciul Registru Agricol, Registratură și Relații cu Publicul,

2. Șef birou, gradul II – Biroul Registrul Agricol.

Concursul cuprinde 2 probe, respectiv proba scrisă și proba orală, care se vor susţine la sediul Primăriei Comunei Corbeanca din Str. Independenței, nr.14, Comuna Corbeanca, Județul Ilfov. Proba scrisă va avea loc în data de 19.06.2017, orele 10.00. Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Primăriei Comunei Corbeanca din Str. Independenței, nr.14, Comuna Corbeanca, Județul Ilfov, respectiv până la data de 07.06.2017, ora 16:00, ultima zi de selecţie a dosarelor fiind în data de 14.06.2017. Dosarele de concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.49 din H.G. nr.611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Condițiile de participare la concurs și bibliografia vor fi afişate la sediul primăriei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021.266.60.31.