La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Guvernul a alocat, în ședința din 19 decembrie a.c., 1.023.630.000 de lei, din Fondul de rezervă bugetară, pentru 2.890 de unități administrativ-teritoriale.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov ediția print, nr. 633

Fondurile au fost alocate la solicitarea au­torităților locale, prin Instituțiile Prefecților și Consiliile Județene din fiecare județ, pentru asigurarea cheltuielilor de func­ționare și dezvoltare ale autorităților administrației publice locale, cheltuieli care necesitau a fi efectuate până la sfârșitul anului 2022.

Prin proiectele de hotărâre transmise ­s-au solicitat sume pentru unitățile administrativ-teritoriale pentru care nu a fost posibilă, din bugetele proprii, finanțarea pentru unele categorii de cheltuieli de strictă necesitate, precum cheltuieli de funcţionare (salarii, iluminat public şi întreţinerea acestuia, salubritate etc.), cofinanțarea proiectelor, plata combustibilului pentru asigurarea încălzirii unităților școlare, asigurarea cu energie termică, plata unor corecții financiare, sentințe, cheltuieli de capital, precum şi alte cheltuieli neprevăzute.

Astfel, potrivit actului normativ adoptat, 41 consilii județene, precum și sectorul 6 al municipiului București, 64 de municipii, 181 orașe și 2.602 comune au primit finanțare.

În cazul județului Ilfov, suma alocată a fost de 26.500 mii lei, din care, 10 milioane lei pentru bugetul județului, restul sumelor fiind astfel repartizate: Buftea – 2 milioane lei, Pantelimon – 500.000 lei, Voluntari – 3.600.000 lei, 1 Decembrie – 150.000 lei, Balotești și Berceni – câte 700.000 lei, Brănești – 150.000 lei, Cernica și Ciolpani – câte 400.000 lei, Cornetu – 612.000 lei, Dărăști – Ilfov – 100.000 lei, Dobroești – 700.000 lei, Găneasa – 200.000 lei, Gruiu – 388.000 lei, Jilava – 500.000 lei, Moara Vlăsiei – 400.000 lei, Nuci – 150.000 lei, Periș – 2 milioane lei, Petrăchioaia – 150.000 lei, Snagov și Vidra – câte un milion de lei și Tunari – 700.000 lei.