Noi măsuri de stimulare a ocupării forţei de muncă au fost adoptate de Guvern, unul dintre exemple fiind al șomerilor care, dacă decid să își schimbe domiciliul la o distanţă mai mare de 50 kilometri, pentru a deveni angajaţi, vor beneficia de o primă de instalare de 12.500 de lei.

Pachetul de măsuri aduce modificări esenţiale în legislaţia existentă pentru punerea în practică a măsurilor din Pachetul Anti-sărăcie, lansat de premierul Dacian Cioloș în februarie 2016, prevederile adoptate încurajând atât persoanele neocupate, cât și angajatorii, prin diferite forme de stimulare a creării de noi locuri de muncă.

Astfel, prin modificările legislative, este inclusă în rândul beneficiarilor de măsuri active de ocupare categoria tinerilor care nu au loc de muncă și
nici nu urmează vreo formă de învăţământ sau de formare profesională (Not in Employment, Education or Training – NEET).
Această categorie, una dintre cele mai vulnerabile de pe piaţa muncii, nu a fost ţintită până acum prin programele naţionale. O altă categorie nou inclusă în pachet pentru a beneficia de măsuri active de ocupare este cea a șomerilor de lungă durată, de asemenea un grup vulnerabil puţin sprijinit până în prezent. Între măsurile concrete incluse în noul pachet se găsesc măsuri active destinate ocupării, care încurajează mobilitatea lucrătorilor prin acordarea unor prime (de activare, de încadrare sau de instalare) sau decontarea navetei.

Finanţarea acestor măsuri active se va face, pentru prima dată, din fonduri externe nerambursabile și din fondurile publice naţionale aprobate în bugetul asigurărilor pentru șomaj. Persoanele care se vor muta împreună cu familia vor primi 15.500 de lei. Prima de instalare se acordă în două tranșe: o tranșă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data instalării și o tranșă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.

Șomerii înregistraţi care nu beneficiază de indemnizaţie de șomaj, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puţin 3 luni vor primi o primă de activare în valoare de 500 lei neimpozabilă.

 

De asemenea, Guvernul a introdus și o subvenţie a navetei șomerilor care se angajează. Cuantumul acestei prime se calculează la 0,5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, proporţional cu numărul de zile în care persoanele în cauză desfășoară efectiv activitatea la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă. Această primă de încadrare se va acorda lunar, pentru o perioadă de 12 luni, șomerilor înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care se încadrează, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 15 km de localitatea în care își au domiciliul stabil sau reședinţa.