Pro Car SES 8 Societate Cooperativă este o structură de economie socială (SES 8) în­ființată în cadrul proiectului ”PROgrame integrate pentru Creșterea șanselor de Ocupare din Regiunile București-Ilfov și Sud Muntenia” PROCOR ID POSDRU/173/6.1/S/14720, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Program Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!”.

Obiectivul general al proiectului PROCOR este dezvoltarea economiei sociale prin înființarea, consolidarea și susținerea a 8 structuri ale economiei sociale, instrument flexibil și durabil pentru dezvoltarea economică, crearea de bunăstare și de locuri de muncă la nivel local, în special în mediul rural, și promovarea de activități și servicii generatoare de profit, pentru a ajuta persoane aparținând grupurilor vulnerabile din regiunile București-Ilfov și Sud-Muntenia să se integreze pe o piață a muncii incluzivă. Proiectul nu consideră persoanele defavorizate beneficiari pasivi ai filantropiei sociale, ci protagoniști activi ai destinului lor.

Economia socială se bazează pe următoarele principii: prioritate acordată individului şi obiectivelor sociale faţă de creşterea profitului; solidaritate şi responsabilitate colectivă; convergenţa dintre interesele membrilor asociaţi şi interesul general şi/sau interesele unei colectivităţi; control democratic al membrilor, exercitat asupra activităţilor desfăşurate; caracter voluntar şi liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economiei sociale; personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune şi independenţă faţă de autorităţile publice; alocarea celei mai mari părţi a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivităţi sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor.

Scopul principal al economiei sociale, în com­parație cu scopul economiei de piață, nu este obținerea de profit, ci constă în îmbunătățirea condițiilor de viață și oferirea de noi oportunități pentru persoanele dezavantajate sau făcând ­parte din categorii vulnerabile. Mai multe detalii despre activitățile Pro Car SES 8 le puteți găsi pe www.procarservice.ro

INVESTEȘTE ÎN OAMENI!

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Program Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

„Investeşte în oameni!”

Titlul proiectului: ”PROgrame integrate pentru Creșterea șanselor de Ocupare din Regiunile București-Ilfov și Sud Muntenia” – PROCOR

Beneficiar: Asociația Grupul pentru Dezbatere și Consens Social

 

ID: POSDRU/173/6.1/S/ 147201