Resurse educaționale, polițiști, profesori, inspectori școlari efort comun pentru reducerea fenomenului care a luat amploare

La Centrul Cultural ”Ion Manu” din Otopeni a avut loc, săptămâna trecută, o nouă întâlnire a directorilor de unități de învățământ ilfovene cu reprezentanți ai poliției județene – Biroul Siguranță Școlară, Serviciul de Combatere a Criminalității, ai Inspectoratului Școlar Județean Ilfov, Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog, DGASPC Ilfov – Centrul de Intervenție în Regim de Urgență, ai Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională – discuțiile având ca punct principal al Ordinii de zi – ”Gestionarea fenomenului de violență în școli”.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.695

Referitor la managementul cazurilor  de  vio­lență asupra an­te­pre­școlarilor/pre­șco­larilor/elevilor sau asupra personalului uni­tăților de învățământ, precum și al altor situații corelate, în mediul școlar, a suspiciunii de violență asupra copiilor în afara mediului școlar, reprezentanții ISJ Ilfov au punctat elemente importante prevăzute în noua procedură stabilită de Ministerul Educației. Astfel, Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității (CPEV) – înregistrează cazurile de violență săvârșită în mediul școlar (într-un registru special), realizează un raport privind incidența, respectiv prevenirea violenței, raport pe care îl comunică Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC), analizează factorii școlari care au condus la săvârșirea faptelor de violență și dacă e necesar revizuiește Planul de prevenire şi reducere a violenţei în mediul şcolar al unității de învățământ preuniversitar și coordonează elaborarea, revizuirea și aplicarea Planului de prevenire și reducere a violenței în mediul școlar al unității de învățământ preuniversitar.

Echipa multidisciplinară și interinstituțională de intervenție în managementul cazurilor de violență are în componența minimă obligatorie un asistent social – care va fi managerul de caz, un psiholog și un medic (de regula ­dintr-un compartiment/serviciu specializat al DGASPC), director/educator/profesor pentru învățământul primar/prof. diriginte/consilier școlar/mediator școlar, un polițist și un jurist (de regulă, juristul DGASPC).

Orice formă de violență poate fi raportată

Noua procedură reglementează modalitățile de lucru, regulile aplicabile și responsabilitățile persoanelor implicate în managementul interinstituțional şi multidisciplinar al: cazurilor de violență ușoară între antepreșcolari/preșcolari/elevi, săvârșită în mediul școlar; cazurilor de violență gravă între preșcolari/elevi, săvârșită în mediul școlar; cazurilor de violență asupra antepreșcolarilor/pre­școlarilor/elevilor, săvârșită de personalul unității de învățământ, în mediul școlar; cazurilor de violență asupra personalului unității de învățământ, săvârșită de elevi, în mediul școlar; suspiciunilor de violență comisă asupra copilului în afara mediului școlar; cazurilor de suspiciune de consum de substanțe psihoactive în rândul elevilor dar și al cazurilor de suspiciune de port sau folosire, fără drept, de obiecte periculoase sau suspiciunea săvârșirii, de către elevi, a unei infracțiuni în mediul școlar.

Cazurile de violență pot fi raportate de elevi, părinți sau cadre didactice, verbal sau în scris, oricărui membru al personalului școlii, confidențial, prin mesaje la cutia de sesizări/alte mijloace puse la discpoziție de școală! Personalul școlii protejează elevii și părinții care raportează fapte de violență împotriva oricărei forme de discriminare sau răzbunare din partea celorlalți !

Prevederi principale ale noii proceduri

Noua procedură privind modul în care sunt abordate de acum înainte cazurile de violență petrecute în școli stabilește, în primul rând, că personalul școli – dacă este martor al unei fapte de violență – are obligația să elimine riscurile, să apeleze numărul unic de urgenţă 112 și să le redea elevilor sentimentul de siguranță fizică și emoțională!

In cazul faptelor de violență care constituie infracțiuni, directorul este obligat să sesizeze poliția!

Personalul școlii este obligat să comunice cu părinții/reprezentanții legali despre situația de violență/corelată în absența antepreșcolarului/preșcolarului/elevului, în prezența consilierului și/sau mediatorului școlar, într-un spațiu care asigură confidențialitatea celor implicați!

In cazul faptelor de violență gravă asupra minorilor (săvârșite de preșcolari/elevi/ personalul școlii) directorul școlii este obligat să sesizeze 119 (DGASP)!

Personalul școlii realizează/contribuie la analiza cazului de violență, după caz, în colaborare cu instituțiile abilitate – pentru prevenirea revictimizării, iar intervievarea repetată a victimei/victimelor este interzisă!

Personalul școlii stabilește și aplică măsuri de sprijin pentru victime și autori, respectiv sancțiuni pentru autori!

Personalul școlii este obligat să păstreze confidențialitatea cu privire la identitatea persoanelor implicate în situația de violență – autori și victime – respectiv a celor implicați în situațiile corelate, față de toți membrii comunității școlare, cu excepția persoanelor care au responsabilități sau constituie persoane-resursă în managementul cazului!

Un mit că elevii nu pot fi exmatriculați!

Conform Legii 198/2023, sancţiunile care pot fi aplicate elevilor, în funcţie de gravitatea faptelor, sunt: observaţie individuală; mustrare scrisă; retragerea temporară sau pe durata întregului an școlar a burselor de care beneficiază elevul; mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeași unitate de învăţământ; suspendarea elevului pe o durată limitată de timp; preaviz de exmatriculare; exmatricularea cu drept de reînscriere, în anul școlar următor, în aceeași unitate de învăţământ; exmatricularea cu drept de reînscriere, în anul școlar următor, în altă unitate de învăţământ; exmatricularea fără drept de reînscriere pentru elevii din învăţământul postliceal!