Deputatul Cornel George Comșa a depus, la Parlament, o propunere legislativă care vizează introducerea unor sancțiuni penale pentru cei care colectează, „în mod abuziv“, fondul școlii.

Propunerea amendează Legea educației cu un nou articol, care prevede că „darea sau colectarea de fonduri pentru unitățile de învățământ, în alte condiții decât cele prevăzute de art. 108 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani“.

Totodată, conform propunerii legislative, „solicitarea de către membrii consiliului de administrație al unităților de învățământ sau de către cadrele didactice, personalul auxiliar sau nedidactic a unor sume de bani cu titlu de donație sau sponsorizare elevilor, persoanelor care exercită o autoritate părintească sau sunt tutori, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 an la 3 ani, precum și cu interzicerea dreptului de a mai face parte din structuri de conducere, administrare sau control ale persoanelor juridice“.