Un proiect depus de senatorul liberal Andrei Volosevici are în vedere modificarea Legii administrației publice locale, în privința atribuțiilor instituției prefectului. Astfel, parlamentarul propune ca prefectul să verifice și legalitatea actelor administrative ale președintelui CJ.

 

Conform proiectului, deciziile și actele administrative ale președintelui CJ vor trebui comunicate obligatoriu prefectului, spre certificare, în cel mult 5 zile lucrătoare de la semnarea lor. Această nouă atribuție se adaugă celor existente până acum, potrivit cărora, prefectul verifică legalitatea actelor administrative ale ale primarului și consiliului judeţean. Proiectul mai prevede ca prefectul să verifice și actele administrative ale celor delegați să îndeplinească atribuțiile primarilor și președinților CJ. În urma verificărilor, prefectul poate sesiza organele competente, în vederea stabilirii măsurilor necesare. Volosevici motivează acestă iniţiativă legislativă prin faptul că, în prezent, prefectul verifică doar actele primarilor, consiliilor judeţene şi locale şi nu şi actele administrative ale preşedinţilor CJ. Mai mult, în baza legislaţiei existente, se practică delegarea de atribuţii pentru anumite dispoziţii şi trebuie ca şi aceste acte să fie verificate de către prefect, mai arată Volosevici în expunerea de motive. Proiectul a fost depus la 22 aprilie şi se află în consultare publică la Camera Deputaţilor