Copilul învăţat să nu se abată de la dragostea de Dumnezeu şi respecte poveţele duhovniceşti nu va fi nicicând singur. Oricât de delicată va fi situaţia în care se va afla, el va fi ocrotit şi ajutat să răzbată, va fi apărat de rău pretutindeni. În bunătatea Lui, Dumnezeu a făcut nişte promisiuni faţă de copii, pe care nu le încalcă niciodată. Iată câteva dintre acestea!

 • Lăsa-ţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci Împărăţia lui Dumnezeu este a unora ca ei!
 • Copii, ascultaţi de părinţii voştri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului!
 • Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca bine să-ţi fie şi ţie şi mulţi ani pe Pământ, să trăieşti!
 • Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât, a dat pe singurul Său Fiu pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică!
 • Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului!
 • Căci Domnul Dumnezeul vostru, este un Dumnezeu plin de îndurare, care nu vă va părăsi şi nu vă va nimici. El nu va uita legământul pe care L-a încheiat prin jurământ cu părinţii voştri.
 • Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi!
 • Atunci, tu vei chema şi Domnul va răspunde, vei striga şi El va zice: “Iată-mă! Voi îndepărta jugul din mijlocul tău, ameninţările cu degetul şi vorbele de ocară”.
 • Iată, Eu sunt cu tine! Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge şi te voi aduce înapoi. Nu te voi părăsi până când nu voi împlini ce ţi-am promis.
 • Când te vei culca, vei fi fără teamă, şi când vei dormi, somnul îţi va fi dulce.
 • Ferice de voi care sunteţi flămânzi acum, pentru că voi veţi fi săturaţi! Ferice de voi care plângeţi acum, pentru că voi veţi râde!
 • Domnul te va păzi de orice rău, îţi va păzi sufletul. Domnul te va păzi la plecare şi la venire, de acum şi până-n veac!
 • Dacă îţi lipseşte înţelepciunea, s-o ceri de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mâna largă şi fără mustrare, şi ea îţi va fi dată!
 • Eu, zice Domnul, te voi învăţa, şi-ţi voi arăta calea pe care trebuie s-o urmezi, te voi sfătui şi voi avea privirea îndreptată asupra ta!
 • Atunci vei înţelege frica de Domnul şi vei găsi cunoştinţa lui Dumnezeu. Căci Domnul dă înţelepciune. Din gura Lui iese cunoştinţă şi pricepere. El dă izbânda celor fără prihană, dă un scut celor care umblă în nevinovăţie.
 • Dacă vei cere ceva în Numele Meu, voi face.
 • Mă vei găsi, dacă Mă vei căuta cu toată inima!
 • Ascultaţi, preaiubiţii mei: n-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumii acesteia, ca să-i facă bogaţi în credinţă şi moştenitori ai Împărăţiei pe care a făgăduit-o celor ce-L iubesc?
 • Cine iubeşte viaţa şi vrea să vadă zile bune să-şi înfrâneze limba de la rău şi buzele de la cuvinte înşelătoare!
 • Iată ce trebuie să faceţi! Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul. Judecaţi în porţile voastre după adevăr şi în vederea păcii!
 • Când te rogi, intră în odăiţa ta, încuie-ţi uşa şi roagă-te Tatălui Tău, care este în ascuns! Şi Tatăl tău, care te ve de în ascuns, îţi va răsplăti!

Citește și: Cum ne învățăm copiii să fie credincioși