Guvernul a adoptat o lege prin care proprietarii de terenuri agricole degradate sau poluate, neincluse în perimetrul de ameliorare, nu vor mai fi scutiţi de plata impozitului pe teren. 

Proprietarii au beneficiat, din luna ianuarie, de o scutire pe impozit, măsura având ca scop identificarea terenurilor degradate sau poluate neincluse în perimetrul de ameliorare, precum  şi delimitarea acestora. 

De­țină­torii de terenuri arabile poluate sau degradate care sunt incluse în perimetrele de ameliorare vor fi, în continuare, scutiți de la plata impozitului. 

Perimetrul de ameliorare include terenurile degradate sau neproductive agricol care pot fi ameliorate prin împădurire şi a căror punere în valoare este necesară din punctul de vedere al protecţiei solului, al regimului apelor, al îmbunătăţirii condiţiilor de mediu şi al diversităţii biologice.