Serviciul Autorizare Plăţi din cadrul Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA)/ Centrul Județean Ilfov a desfăşurat, în perioada 1 martie – 15 mai 2019, Campania de primire a cererilor unice de plată, perioada fără penalizări. Astfel, până la 31 mai 2019, fermierii au avut posibilitatea să depună formulare de modificare a cererii unice de plată, respectiv formulare de adăugare suprafață, de retragere suprafață și formulare de modificare a suprafețelor.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 483

La nivel judeţean au fost primite, înregistrate şi controlate vizual cererile fermierilor cu suprafeţe de peste 50 ha. Astfel, în Campania 2019, s-au înregistrat 195 de cereri unice de plată, cu o suprafaţă totală de 72.935,81 ha, pentru fermierii care depăşesc 50 ha. Iar la nivel local s-au înregistrat:

  • la CL Snagov – 369 cereri SAPS, cu suprafaţă de 2.636,96 ha,
  • la CL Dascălu – 472 cereri SAPS, cu suprafaţă de 2.246,27 ha,
  • la CL Brăneşti – 355 cereri SAPS, cu suprafaţă de 1.697,48 ha,
  • la CL Măgurele – 509 cereri SAPS, cu suprafaţă de 1.638,09 ha,
  • la CL Buftea – 379 cereri SAPS, cu suprafaţă de 2.390,38 ha.

În total, APIA/Centrul Județean Ilfov a primit şi înregistrat 2.279 cereri unice de plată, cu o suprafaţă totală de 83.544,99 ha. La APIA Ilfov, toate cererile unice de plată au fost primite pe suport electronic, în IPA-on line. Începând cu 15.10.2019, s-au efectuat primele autorizări pentru plăţile în avans pentru campania 2019. Din cele 2.279 de cereri primite, au fost autorizate la plata în avans până la data de 15.11.2019 aproximativ 1.995 dosare, adică 88% din cererile primite. Suma totală autorizată la plată și transferată în contabilitate aferentă celor 1.995 de dosare a fost de 7.186.907,66 euro.

Măsuri de dezvoltare rurală, aplicabile în Ilfov

Dintre măsurile de dezvoltare rurală, în județul Ilfov sunt aplicabile:

Măsura 10 – Pachetul 4 – culturi verzi, pachet care vizează conservarea apei și a solului, prin asigurarea acoperirii pe timpul iernii cu culturi de plante care asigură stratul vegetal și are aplicabilitate la nivel național.

Măsura 11 – agricultura ecologică, iar aici există:

pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreț);

pachetul 2 – legume;

pachetul 3 – livezi;

pachetul 4 – vii;

pachetul 5 – plante medicinale și aromatice;

pachetul 6 – pajiști permanente.

Măsura 13 – submăsura 13.2 – plăți compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative (ANC SEMN). Delimitarea zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative (ANC SEMN) se face la nivelul unităților teritoriale în funcție de îndeplinirea pe cel puțin 60% din suprafața agricolă a UAT a cel puțin unui criteriu biofizic prevăzut în Anexa III a Regulamentului de dezvoltare rurală nr. 1305/2013. De asemenea, în conformitate cu art. 32 alin. (4) din Regulament, în procesul de desemnare a acestor zone s-a aplicat și metodologia de ajustare (fine-tuning – FT) bazată pe criteriile privind utilizarea irigațiilor, ponderea culturilor permanente (vii și livezi) și producția medie pentru principalele două culturi pe teren arabil (grâu și porumb). Localitățile aferente județului Ilfov situate în zona care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative sunt: Afumați, Berceni, Brănești, Cernica, Dascălu, Dobroești, Găneasa, Glina, Grădiștea, Gruiu, Moara Vlăsiei, Nuci, Popești-Leordeni, Voluntari, Pantelimon, Petrăchioaia, Ștefăneștii de Jos, Vidra.

Măsura 15 – ”Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, cu submăsura 15.1 ”Plăți pentru angajamente de silvomediu”, PNDR 2014 – 2020 și pachetele:

1 – Asigurarea de zone de liniște – urmărește în principal asigurarea condițiilor optime de cuibărit, adăpost şi hrănire pentru dezvoltarea faunei specifice ecosistemelor forestiere și

2 – Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri (Pachetul 2 poate fi aplicat doar în combinație cu Pachetul 1).

Sprijin pentru fermieri

În 2019, APIA/Centrul Județean Ilfov a derulat măsuri de sprijin, care au fost finanţate atât din FEGA, FEADR, cât şi din Bugetul Naţional, după cum urmează:

Schema de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, a fost solicitată în decembrie 2018 de 181 de fermieri, pentru care s-au emis acorduri prealabile pentru anul 2019, în luna ianuarie.

Ulterior, beneficiarii au solicitat rambursarea accizei la motorina utilizată în agricultură pentru sectorul vegetal și zootehnic, trimestrial.

Conform Acordului cadru de delegare APDRP/APIA/ANSVA P86/A35/26431/12.07.2012, pentru implementarea Măsurii 215, plăţi pentru bunăstarea animalelor, cuprinsă în Axa II din PNDR 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare, au fost depuse 3 cereri.

Pentru Măsura 215 pachetul A – porcine, în urma verificărilor administrative au fost autorizați la plată 3 fermieri, cu suma de 1.059.765 euro.

Pentru Măsura 215 pachetul B – păsări (categoria găini de reproducție rase grele, respectiv pui de carne) – în urma verificărilor administrative a fost autorizat la plată 1 fermier, cu suma de 95.343,76 euro.

Sprijinul pentru bunăstarea animalelor are forma unei plăți anuale fixe pe unitate vită mare (UVM), reprezentând o plată compensatorie pentru pierderile de venit și costurile suplimentare suportate de fermieri, fiind solicitat de 15 ferme, pentru:

Pachetul A – plăți în favoarea bunăstării porcinelor, în valoare de 2.809.277,83 euro,

Pachetul B – plăți în favoarea bunăstării păsărilor, în valoare de 355.699,93 euro.

Conform HG 1179/2014, se acordă ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor pentru acoperirea costurilor administrative aferente întocmirii şi menţinerii Registrului genealogic precum şi pentru determinarea calităţii genetice. Pentru 2019, acest ajutor a fost solicitat de 2 beneficiari – Asociația Generală a Crescătorilor de Taurine și Asociația Crescătorilor de Vaci – ­Holstein RO, prin depunerea a 3 cereri inițiale anuale de solicitare:

Pentru întocmirea și menținerea Registrului genealogic, a fost solicitată suma de 3.967.620 lei pentru un efectiv de 132.277 capete bovine din rasele Bălțată cu negru românească, ­Holstein Friză.

Pentru determinarea calității genetice, a fost solicitată suma de 2.207.920 lei pentru un efectiv de 27.599 capete bovine din rasele Bălțată cu negru românească, Holstein Friză, Bălțată românească Simmental, Brună-Schwyz și Montbeliard.

După operarea și verificarea administrativă în baza de date a ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor pentru acoperirea costurilor administrative aferente întocmirii și menținerii registrului genealogic, a fost decontată suma de 1.683.677,72 lei, iar pentru determinarea calității genetice suma de 1.081.427,06 lei.

Pentru acordarea sprijinului financiar în sectorul apicol, în cadrul Programului Național Apicol 2017-2019, au depus cerere 34 apicultori.

După controlul administrativ și controlul la fața locului, au fost determinați eligibili la plată 32 apicultori, care au beneficiat de 159.331,72 lei, sumă acordată din Bugetul național (50%) și 34.165,50 euro suma acordată din FEGA (50%).

Serviciul Măsuri Specifice a vizat în anul 2019 carnete de rentier şi a reanalizat dosarele unui număr de 743 rentieri agricoli.