OCPI Ilfov susţine proiectele de interes național

La nivelul județului Ilfov sunt în desfășurare, în diverse stadii, o serie de proiecte ce presupun exproprieri necesare realizării unor investiții de interes național și/sau local, aflate în derularea diverselor instituții precum Ministerul Transporturilor (prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, CFR, Compania Națională Aeroporturi București sau Metrorex), Consiliul Județean Ilfov, primării ilfovene.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 485

Spre exemplu, pentru Centura veche a Bucureștiului au existat mai multe tipuri de proiecte, astfel:

”Modernizarea Centurii Bucureștiului” – proiect desfășurat începând cu 2009 pe teritoriul a 10 UAT-uri ilfovene: Domnești, Chiajna, Dragomirești Vale, Chitila, Voluntari, Afumați, Dobroești, Pantelimon, Cernica și Glina, în care imobilele afectate de coridorul de expropriere au fost dezmembrate în baza Legii 198/2004 cu emiterea mai multor HG-uri. În Cartea Funciară sunt intabulate coridoarele de expropriere corespunzătoare localităților: Domnești, Chiajna, Chitila, Dobroești, Afumați (parțial), Glina (parțial), Cernica (parțial) și Pantelimon (parțial);

În cazul lărgirii la 4 benzi a Centurii Sud existente a Capitalei, ­s-au recepționat de către OCPI Ilfov 3 amplasamente punctuale corespunzătoare coridoarelor de expropriere în Popești-Leordeni și Berceni, ce stau la baza emiterii Hotărârilor de Guvern necesare exproprierilor;

În proiectul de fluidizare a traficului între DN 1 – DN 7, km. 8+100 – km. 17+100, prin completarea și construirea Centurii rutiere între DN 7 și DN 1A, în zona de Nord a Bucureștiului, a fost înscris în Cartea Funciară coridorul de expropriere cu identificarea și notarea în cărțile funciare ale imobilelor dezmembrate, conform Legii 198/2004, a suprapunerilor. Proiectul cuprinde și pasajul de pe Centură, de la km. 64+161 – km. 64+563. Partea corespunzătoare pasajului, de pe raza UAT Chitila, a fost înscrisă în Cartea Funciară, fiind clarificate prin documentații individuale situația imobilelor identificate suprapuse acestuia.

Tot din Centura Nord București face parte și pasajul Tunari, pentru care s-a atribuit număr cadastral amplasamentului coridorului de expropriere și au fost clarificate de către expropriator, situațiile de suprapunere.

În cazul Pasajului de pe DJ 602 Domnești – B-dul. Ghencea, proiect desfășurat începând cu 2014, pe raza UAT-urilor Bragadiru, Clinceni și Domnești au fost intabulate în cursul anului 2017 coridoarele de expropriere corespunzătoare celor trei localități și au fost clarificate majoritatea situațiilor de suprapunere, ne-au comunicat reprezentanții Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov.

Și pentru Inelul II al Centurii București, realizat la profil de autostradă (denumit în documente ”A0”), au existat mai multe tipuri de proiecte. Vorbim aici despre un proiect în desfășurare din anul 2008, pe raza a 24 de UAT-uri ilfovene: Dragomirești Vale, Buftea, Corbeanca, Balotești, Tunari, Ștefăneștii de Jos, Afumați, Pantelimon, Cernica, Glina, Popești-Leordeni, Berceni, Vidra, Jilava, 1 Decembrie, Dărăști, Măgurele, Cornetu, Bragadiru, Clinceni, Domnești, Ciorogârla, Dascălu, Mogoșoaia. Pentru partea de Sud a Inelului II al Centurii București, s-a solicitat și recepționat suportul topografic necesar proiectului tehnic. De asemenea, s-au recepționat coridoarele de expropriere pentru localitățile: Ciorogȃrla, Clinceni, Vidra, Berceni, Popeşti-Leordeni, Glina şi Cernica, necesare emiterii Hotărârilor de Guvern în cadrul procedurilor de expropriere. Pentru partea de Nord a Inelului II ­s-au solicitat informații în vederea întocmirii suportului topografic necesar proiectului tehnic și stabilirii coridorului de expropriere. Și, tot în cadrul Inelului II de Centură, în ceea ce privește traseul ”Obiectivului de investiții al Autostrăzii Centură București, sector Sud, km. 52+770 – km. 100+900”, (…) au fost identificate la acest moment de către OCPI Ilfov următoarele situații:

  • pentru UAT 1 Decembrie – a fost finalizată lucrarea de înregistrare sistematică, la această dată toate imobilele identificate în cadrul unității administrativ teritoriale au număr cadastral atribuit și sunt înscrise în Cartea Funciară, astfel încât pot fi accesate de pe geoportal sau din aplicația de lucru a ANCPI – Eterra, prin exportul geometriilor din zona amplasamentului proiectat corespunzător lucrării de interes public;
  • UAT Vidra face obiectul unui contract de înregistrare sistematică pentru întreaga localitate (din fonduri proprii ale primăriei), documentația fiind în lucru;
  • UAT Măgurele are în derulare un acord cadru privind lucrări de înregistrare sistematică pe întreaga localitate;

În cazul localităților Vidra și Măgurele, ca urmare a lucrărilor de înregistrare sistematică, situația actuală se va modifica conform realității din teren, coroborat cu actele de proprietate;

UAT-urile Bragadiru, Jilava și Dărăști au în derulare contracte de înregistrare sistematică finanțate din fonduri proprii ale ANCPI, pe sectoare.

Unul dintre cele mai importante obiective: Aeroportul Internațional ”Henri Coandă”

Unul din cele mai importante obiective de pe raza județului Ilfov este Aeroportul Internațional ”Henri Coandă” București. Pentru acest obiectiv, la nivelul OCPI Ilfov s-au aflat în derulare o serie de proiecte cum cum ar fi:

  1. Extinderea Aeroportului Internațional ”Henri Coandă” București, în cadrul Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare, un proiect de amploare situat pe raza localităților Otopeni și Tunari, în vecinătatea celui mai mare aeroport din țară. Amplasamentele necesare exproprierii sunt constituite din 11 trupuri și, pentru toate acestea, au fost recepționate de către OCPI Ilfov documentațiile de recepție ale amplasamentelor coridoarelor de expropriere necesare emiterii Hotărârilor de Guvern în acest sens.
  2. În cadrul Programului ”Modernizare linie de cale ferată București Nord – Aeroportul Internațional ”Henri Coandă” București, s-a solicitat și recepționat suportul topografic necesar studiului de fezabilitate pentru construcția căii ferate ce va face racordul dintre calea ferată și Terminalul 1 AIHCB și a fost, de asemenea, depus, la solicitarea expropriatorului și recepționat de către OCPI, amplasamentul coridorului de expropriere, anexă la Hotărârea de Guvern emisă în cadrul acestui proiect.
  3. Pentru proiectul construcției Magistralei de Metrou București – Aeroportul Internațional ”Henri Coandă” au fost recepționate, la nivelul anului 2016, 11 amplasamente (coridoare de expropriere) corespunzătoare interstațiilor, necesare Hotărârilor de Guvern ce vor sta la baza exproprierilor.

OCPI Ilfov precizează că realizarea do­cumentațiilor necesare proiectelor menționate mai sus într-un timp cât mai scurt nu ar fi fost posibilă fără sprijinul totale al tuturor instituții implicate: primării, CNAIR, CNCFR S.A., firme autorizate să execute lucrări de specialitate. ”Cu primăriile celor două localități pe raza cărora este amplasat Aeroportul, respectiv Otopeni și Tunari, OCPI Ilfov a avut o bună colaborare în derularea acestor proiecte, în sensul că au dat curs tuturor solicitărilor în ceea ce privește identificarea terenurilor și aprobarea planurilor parcelare necesare lucrărilor”, spun specialiștii OCPI Ilfov.

Proiecte CJ Ilfov ce presupun, de asemenea, exproprieri

Pentru realizarea sensurilor giratorii la intersecția DJ 602 și Str. Independenței, respectiv la intersecția dintre DJ 602 și Str. Agricultorilor, din orașul Buftea, OCPI Ilfov a recepționat amplasamentele corespunzătoare coridoarelor de expropriere și a efectuat înscrierea în Cartea Funciară a acestora, cu notarea suprapunerilor identificate. Iar pentru reabilitarea și modernizarea DJ 101, lucrare aferentă UAT-urilor: Balotești, Grădiștea, Moara Vlăsiei și Gruiu, OCPI a recepționat amplasamentele coridorului de expropriere încă din anul 2017. La solicitarea reprezentantului expropriatorului, au fost intabulate în Cartea Funciară coridoarele corespunzătoare UAT Balotești, Moara Vlăsiei și Gruiu și au fost notate în cărțile funciare ale imobilelor identificate suprapuse acestuia suprapunerile cu amplasamentul coridorului de expropriere. La această dată, reprezentantul expropriatorului a început clarificarea situațiilor de suprapunere, notate în cărțile funciare ale imobilelor.

A3, DN 5 și calea ferată

În cadrul proiectului ”Autostrada A3 București – Brașov” (început în 2014 și care traversează 7 UAT-uri din Ilfov – Voluntari, Ștefăneștii de Jos, Dascălu, Moara Vlăsiei, Snagov, Gruiu, Nuci) au fost efectuate documentații individuale de dezmembrare, în baza Legii 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de drumuri de interes național, județean și local. Pentru imobilele cuprinse în tot tronsonul A3 există numeroase HG, care identifică suprafețele supuse exproprierii, iar în cazul Ilfovului, în baza Legii 255/2010, au fost înscrise în Cartea Funciară sectoarele corespunzătoare coridorului de expropriere de pe raza UAT-urilor Ștefăneștii de Jos, Dascălu, Moara Vlăsiei (parțial), UAT Snagov (parțial) și UAT Voluntari (parțial), Nuci (parțial).

Pentru proiectul ”Modernizarea liniei de cale ferată București Nord – Jilava – Giurgiu Nord”, au fost recepționate amplasamentele situate pe coridorul de expropriere necesar proiectului, de pe raza localităților Măgurele, Chiajna, Bragadiru, Vidra și Jilava necesare emiterii HG care va sta la baza exproprierii.

Pentru proiectul ”Modernizare DN 5”, desfășurat și pe raza localităților 1 Decembrie și Jilava, s-au deschis cărțile funciare corespunzătoare coridorului de expropriere și au fost clarificate situațiile imobilelor suprapuse.

Proiecte ale primăriilor ilfovene

Primăria Voluntari are în derulare proiectul ”Reconfigurare B-dul. Pipera în vederea organizării și sistematizării circulației”, care cuprinde măsuri de fluidizare a traficului rutier, pietonal și de biciclete, dar și realizarea de racorduri pentru rețeaua de alimentare cu apă în conducta Apa Nova București. În cadrul acestui proiect au fost depuse documentații de recepție cu amplasamente ale coridorului de expropriere corespunzător UAT Voluntari – B-dul. Pipera. Au fost recepționate, de asemenea, amplasamentele coridoarelor de expropriere necesare pentru realizarea modernizărilor străzilor Câmpul Pipera și Vasile Alecsandri.

În cazul Primăriei Dobroești, care are în desfășurare proiecte de modernizare a părții carosabile și a trotuarelor pentru străzile Nucului, Trifoiului și Cireșului, au fost recepționate de către OCPI Ilfov, până la această dată, coridoarele de expropriere cu amplasamentele identificate. Apoi, în Cartea Funciară a fost înscris amplasamentul corespunzător coridorului de expropriere al străzii Nucului.

Primăria Bragadiru are în proiect ”Înființarea canalizării pluviale în Cartierul Independenței”, în cadrul căruia au fost definite 3 amplasamente denumite coridoare de expropriere. Acestea au fost înscrise în Cartea Funciară și s-a clarificat situația imobilelor supuse exproprierii pentru care era notată suprapunerea cu proiectul de referință.

Primăria Pantelimon are în desfășurare proiecte de expropriere pentru modernizarea infrastructurii rutiere și a aliniamentelor stradale din oraș pe străzile Orhideei, Piersicului, Gladiolei, Sf. Maria, Avicola, Magnoliei. Dintre acestea, OCPI Ilfov a recepționat coridoarele de expropriere corespunzătoare străzilor Avicola, Gladiolei și Magnoliei. Au mai fost recepționate, de asemenea, coridoarele de expropriere necesare realizării rețelei edilitare și modernizării străzilor Caișilor și Afinului, precum și coridorul de expropriere corespunzător realizării rețelei de canalizare pluvială subtraversare CF și Șos. de Centură km. 17+670, 620 – Lac Tânganu (acesta fiind in prezent în curs de înscriere în cartea funciară).

Primăria Popești-Leordeni are în desfășurare proiectul ”Ame­najare parc și parcare supraterană”, pe amplasamentul imobilului ce are atribuit ”IE 105015, fiind recepționat  amplasamentul coridorului de expropriere.

Exproprieri pentru perdele forestiere și o bună colaborare interinstituțională

În proiectul privind realizarea perdelor forestiere de protecție a căilor de comunicații pe patru tronsoane ale DN 4, care începe cu km. 12+800 până la km. 20 sunt cuprinse localități din Călărași (Frumușani) și Ilfov (Popești-Leordeni). OCPI Ilfov a recepționat amplasamente corespunzătoare coridorului de expropriere ce vor sta la baza HG pentru imobilele aferente localității Popești-Leordeni.

Pentru aceste proiecte, pe lângă activitatea de recepție a docu­mentațiilor de specialitate, la nivelul instituției s-au acordat informațiile deținute, în limitele competențelor date de către legislația în vigoare în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, necesare derulării lor. În toate aceste situații, OCPI poate pune la dispoziție numerele cadastrale, așa cum se regăsesc în evidențele OCPI și planurile parcelare, așa cum au fost transmise de către primării de-a lungul timpului, conform legislației, sub rezerva modificărilor datorate situațiilor actuale din teren.

Pentru a veni în întâmpinare, în special pentru furnizarea datelor necesare întocmirii documentațiilor de expropriere și recepțiilor documentațiilor pentru Centura veche (pentru care la nivelul anului 2019 s-au înscris unele tronsoane în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară) și Inelul II de Centură, la nivelul OCPI s-au desfășurat activități de pregătire a tuturor informațiilor deținute în zonele travesate de aceste proiecte.

De asemenea, în activitatea de înregistare sistematică la nivelul județului Ilfov, zonele în care au fost derulate proiectele de expropriere au reprezentat o prioritate. Prin activitatea de înregistrare sistematică, au fost clarificate zonele în care există aceste proiecte, de asemenea, au fost astfel anulate documentații de dezmembrare întocmite în baza Legii 198/2004. Faptul că pe anumite localități traversate de ­aceste proiecte existau deja re­cepționate lucrări de înregistrare sistematică (de exemplu, în 1 Decembrie), iar altele au în derulare acest tip de lucrări (Vidra, Jilava, Dărăști, Măgurele, Bragadiru, Ciorogârla), a contribuit la scurtarea termenlor de emitere a hotărârilor de expropriere, prin identificarea într-un timp mai scurt a proprietarilor, precum și a situațiilor tehnice ale imobilelor în cauză. ”Buna colaborare dintre OCPI Ilfov, CNAIR și primăriile localităților afectate de proiectele de expropriere a dus la realizarea într-un timp mult mai scurt a planurilor parcelare necesare acestor lucrări. Identificarea exactă oferită de lucrările de înregistrare sistematică și înscrierea acestora în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară oferă transparență acestor tipuri de proiecte”, ne-au precizat specialiștii OCPI Ilfov.