Olivia Rusandu (PECU - Min. Dezvoltării), Dan Nicula (ADRBI) şi Marius Ghincea, prefectul jud. Ilfov

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov (ADRBI) a organizat în Capitală, pe 15 noiembrie, Conferinţa “Regio 2014-2020 în regiunea București-Ilfov”, eveniment în cadrul căruia au fost dezbătute experiențele și rezultatele implementării Regio – Programul Operațional Regional 2007-2013 în regiunea București-Ilfov şi au fost prezentate perspectivele dezvoltării regionale în actuala perioadă de finanțare.

Articol apărut în nr. 378 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

Alături de Dan Nicula, director general al ADRBI, printre vorbitori s-au aflat Carsten Rasmussen, Head of Unit Romania, Directoratul General pentru Politică Regională şi Urbană, Olivia Rusandu, manager public principal, Direcţia Programe Europene Capital Uman, Ministerul Dezvoltării Regionale, Aura Răducu, expert Fonduri Europene, prefectul și subprefectul județului Ilfov, Marius Ghincea și Laurenția Tortora, Remus Trandafir, din partea Consiliului Județean Ilfov, reprezentanţi ai unităților administrativ teritoriale din Bucureşti și Ilfov.

Finalul dezbaterilor au fost urmate de o vizită la Palatul Patriarhiei Române, beneficiara unui proiect de lucrări de restaurare, consolidare și protecție a monumentului, realizat și cu ajutorul fondurilor europene alocate în cadrul Regio 2007-2013.

POR 2014-2020 are o alocare naţională de 8,25 miliarde de euro, din care, pentru regiunea București-Ilfov vorbim de 432 de milioane euro (pentru comparație – POR 2017-2013 a însemnat o alocare naţională de 4,84 miliarde euro, iar pentru regiunea București-Ilfov, aceasta a fost de 362 milioane euro). POR 2014-2020 își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic. Aceste obiective sunt traduse în 11 axe prioritare (plus o axă de asistență tehnică), iar alocarea pe acestea (în milioane euro), la nivelul regiunii, este de: AP3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon – 299,98 milioane euro; AP5 – Patrimoniu cultural și regenerare urbană – 40,77; AP6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală – 13,29; AP9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban – 11,82; AP10 – Dezvoltarea infrastructurii educaționale – 53,19 milioane euro. Până la mijlocul lunii noiembrie 2017, pe Axa 3 – 3.1.A Clădiri rezidențiale – primul apel – au fost depuse 76 proiecte (valoare solicitată de aproape 630 milioane lei), din care au fost admise 43, iar dintre acestea, 36 au fost deja contractate (cu o valoare totală solicitată de aproape 263 milioane lei); iar la al doilea apel, pe 3.1.A ­s-au deschis 44 de proiecte din cele 45 depuse (valoarea solicitată fiind de 373 milioane lei). Tot pe Axa 3, 3.1.B – Clădiri publice (valoare alocată FEDR și bugetul de stat – 35,74 milioane euro) – primul apel – s-au depus 16 proiecte, iar 2 au fost deja contractate (cu o valoare solicitată de 8,5 milioane lei); Pe Axa 5 – Patrimoniul cultural și mediul urban (26,06 milioane euro – valoare alocată), 5.1. – Monumente istorice – primul apel – din 5 proiecte depuse (cu o solicitare de 62 milioane lei) s-au contractat 2 (valoare solicitată de 25,5 milioane lei). Pe 5.2 – Regenerare urbană (alocare de 13,89 milioane euro) s-au depus 3 proiecte și toate 3 au fost respinse la primul apel, iar la cel de-al doilea apel s-au depus 5 proiecte, unul a fost respins, iar unul a fost admis, la acest moment, la conformitate administrativă și eligibilitate.

Ce a însemnat Regio 2007-2013 pentru regiune?

 • peste 900.000 de locuitori beneficiari de proiecte de dezvoltare urbană;
 • 261 de blocuri reabilitate, pentru creșterea eficienței energetice;
 • peste 2.600 de persoane beneficiare de infrastructură socială modernizată;
 • 134 km de drumuri județene și urbane reabilitați;
 • 52 de unități mobile echipate pentru intervenții de urgență;
 • 8.774 de elevi beneficiari de infrastructură educațională reabilitată;
 • 2.124 locuri de muncă create;
 • 6 structuri de sprijinire a afacerilor create;
 • 195 de microîntreprinderi sprijinite.

Proiecte finanțate european, în PMUD

Aura Răducu, expert fonduri europene, a vorbit, în cadrul evenimentului, despre ”Reorganizarea și modernizarea sistemului și infrastructurii de transport în regiunea București-Ilfov, ca urmare a aplicării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030”, prezentând lista de proiecte propuse în cadrul acestuia, pentru finanțare prin POR 2014-2020 (2023).

Avem, astfel, obiectivul specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, cu perioada de depunere proiecte 20 septembrie 2017 – 20 martie 2018, cu o alocarea financiară pentru București-Ilfov de 136.647.706 euro (FEDR + bugetul de stat) la care se adaugă min 2% cofinanțare locală și 50% supracontractare (aprox. 209 milioane euro – cheltuieli eligibile). Proiectele propuse a se pregăti pentru depunere înseamnă aproximativ 310 milioane euro (suma include și eventuale cheltuieli neeligibile) și vorbim aici de 34 proiecte pe domeniile de intervenție – transport public urban (22), transport electric și nemotorizat (6), și alte investiții pentru reducerea CO2 – (6 proiecte).

Alte proiecte din PMUD-BI 2016-2030 propuse pentru finanțare în cadrul POR 2014-2020 (2023) se referă la:

 • achiziționarea de material rulant tramvaie – 100 buc;
 • achiziționare autobuze hibrid/ electrice și stații de încărcare – 100 buc;
 • achiziționare troleibuze – 100 buc;
 • modernizare tramvaie – 50 buc;
 • modernizare linii tramvai și echipamente anexe – aprox. 23 km cale dublă;
 • modernizare depou tramvai Titan;
 • modernizare stații de transport – model standard în toată regiunea, cu dotare și sisteme de informare transport;
 • trasee pietonale și pentru biciclete în Bucuresti și Ilfov;
 • reorganizare spații urbane, reamenajare bulevarde;
 • 4 park&ride;
 • sistem de gestionare parcare;
 • modernizarea sistemului de management al traficului și informarea cetățenilor. Două proiecte cu termen mai lung de pregătire sunt cele pentru transport rapid Gara de Nord – Măgurele și linie nouă de tramvai pe Prelungirea Ghencea.
Proiecte realizate cu finanțare europeană