ANAF a propus, spre dezbatere publică, proiectul de ordin al președintelui Agenției
Naționale de Administrare Fiscală privind informaţiile conţinute de registrul naţional de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti, precum și metodologia şi procedura de înregistrare a acestora.

Soluția identificată a fost elaborată în urma consultărilor purtate cu factorii interesați/decidenți, inclusiv cu asociațiile profesionale reprezentative din domeniul
caselor de marcat.

Conceptul Registrului creează premisele respectării cerinței stipulate la art. 3^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

Totodată, constituie fundamentul unei evidențe la nivel național a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate, care va permite:
– identificarea unică a fiecărui aparat de marcat electronic fiscal, prin atribuirea aleatorie a
unui număr format din 10 cifre, căruia i se asociază istoricul aparatului de marcat electronic fiscal și care nu poate fi anulat/șters/realocat;
– identificarea operatorului care funcționează legal și livrează bunuri cu amănuntul și/sau
prestează servicii direct către populație;
– colectarea de informații despre starea de funcționare a aparatului de marcat electronic fiscal și/sau a locului unde este amplasat/depozitat;
– reducerea semnificativă a posibilităților de a utiliza un aparat de marcat electronic nefiscalizat și, în consecință, va limita potențialul de subdeclarare/nedeclarare a veniturilor;
– corelarea informațiilor fiscale și a celor legate de utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale în vederea efectuării de analize relevante care să vizeze conformarea operatorilor economici, dar și prevenirea și combaterea evaziunii fiscale;
– diminuarea numărului de controale fiscale la contribuabilii onești prin valorificarea rezultatele analizelor;
– securizarea procedurii, ca urmare a autentificării cu certificat digital în vederea transmiterii informațiilor.
Proiectul de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, privind
informaţiile conţinute de registrul naţional de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti, precum și metodologia şi procedura de înregistrare a acestora are ca deziderate:
– combaterea riscurilor de neconformare fiscală;
– simplificarea procedurilor și sporirea competitivității fiscale a mediului de afaceri;
– creșterea calității serviciilor oferite contribuabililor;
– dezvoltarea canalelor informatice de interacțiune cu contribuabilii.

Potrivit unui comunicat al ANAF, proiectul de ordin privind informaţiile conţinute de registrul naţional de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate pe teritoriul României, precum și metodologia şi procedura de înregistrare a acestora, contribuie semnificativ la reducerea birocrației și optimizarea rersurselor Agenției Naționale de Administrare Fiscală printr-o comunicare electronică a informațiilor din registrul național de evidență, prin simplificarea procedurilor administrative de instalare a aparatelor de marcat
electronice fiscale; prin identificarea și utilizarea informațiilor necesare bunei funcționări
a Registrului inclusiv din bazele de date proprii ale Agenției Naționale de Administrare
Fiscală (de tipul: „stare operator economic”) sau, după caz, de la terți (de tipul: „număr
și dată emitere autorizație de distribuție” – informație ce va fi colectată de la Ministerul
Finanțelor Publice ș.a.m.d.) și, nu în ultimul rând, prin degrevarea de sarcini a utilizatorilor finali în privința procedurii de declarare și înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale.

Proiectele de acte normative, initiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituției la adresa www.anaf.ro, domeniul INFO ANAF/ Transparența decizională.
Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relații Publice și Mass-Media – cu mentiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:
• Prin scrisori la adresa poștalã: Agenția Naționalã de Administrare Fiscală,
str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Serviciul Comunicare, Relații Publice și MassMedia;
• Electronic la adresa de mail: relatiipublice@anaf.ro
• Prin fax la numarul: 021-319.98.57.