La sediul Clubului Sportiv din Ștefăneștii de Jos a avut loc, săptămâna trecută, ședința Consiliului Județean Ilfov (CJI), în cadrul căreia s-a constatat încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean deținut de Mihai Sandu Niță, ales pe lista de candidați a PSD la alegerile locale din iunie 2016. Mihai Niță a demisionat din CJI, ”din motive personale”, pe 30.01.2019, locul său de consilier județean fiind declarat vacant.

Articol publicat în Jurnalul de Ilfov Nr. 443, ediția print

Următoarele două proiecte de hotărâri de pe Ordinea de zi a ședinței CJI au vizat aprobarea arondării comunei Cornetu de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al orașului Bragadiru la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al comunei Cornetu și aprobarea arondării comunei Dobroești de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al orașului Pantelimon la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al comunei Dobroești.

În continuare, au fost votate proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare de învățământ special din județul Ilfov, pentru anul 2019-2020 (Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Periș, cu niveluri de învățământ primar și gimnazial), modificarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul de Psihiatrie ”Eftimie Diamandescu”, Bălăceanca, și a organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Spi­talului de Obstetrică Ginecologie Buftea. A trecut de votul consilierilor județeni și proiectul de hotărâre privind preluarea, pentru un an, din administrarea Consiliului Local Ciolpani în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov a unor sectoare de drum (DC 1476, DS 1109, DC 1, DC 194, DC 245 și DC 673), aflate în domeniul public al comunei Ciolpani. Demersul a fost necesar pentru a se putea efectua lucrări de modernizare.

Cea mai înaltă distincție și steagul propriu

Următoarele ­două proiecte de hotărâri, adop­tate în ședința CJI, au vizat aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de ”Cetățean de onoare al județului Ilfov”, dar și aprobarea proiectului modelului de steag al județului. ”Titlul de «Ce­­tățean de onoare al județului Ilfov» reprezintă cea mai înaltă distincție acordată de județul Ilfov – CJI – unor cetățeni români sau străini, indiferent de domeniul în care își desfășoară activitatea, acest titlu încununând o recunoașterea unei cariere de excelență, a unor fapte, acte și performanțe notabile. (…) Titlul are valabilitate nelimitată, este personal, netransmisibil și conferă drepturi doar titularului. (…) Se poate acorda în timpul vieții persoanei în cauză sau post-mortem, în caz excepțional. În acest caz, titlul va fi înaintat succesorilor legali”, se arată în proiectul de hotărâre. Însemnele corespunzătoate titlului de ”Cetățean de onoare al județului Ilfov” sunt Diploma de Cetățean de onoare, însemnul onorific și hotărârea CJI. Titlul conferă posesorului acces gratuit la spectacolele organizate de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov și dreptul de a participa la manifestările desfășurate sub patronajul CJI. Ca îndatoriri, statutul de ”Cetățean de onoare al județului Ilfov” presupune promovarea imaginii județului și susținerea dezvoltării economice și sociale a județului.

În ceea ce privește modelul de steag al județului, proiectul de hotărâre face referire la o pânză dreptunghiula­ră, cu proporția între lăți­mea și lungimea drapelului de 2/3, de culoare albă, pe ambele fețe. În centru este imprimată stema județului, în dreapta jos, sub stemă, este inscripționat drept ”JUDEȚUL ILFOV” cu litere negre. Drapelul se fixează pe hampă în partea stângă pe lățime. Culoarea albă simbolizează puritate, adevăr, curățenie, respect, cunoaștere și înțelepciune și este, în același timp, simbolul universal al păcii. Stema județului se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite. În partea dreaptă, pe fond roșu, se află o crenguță cu frunze de stejar și cu două ghinde de aur. În partea stângă, tot pe fond roșu, se află un lotus așezat pe o frunză de aur. În partea centrală, pe fond albastru, terminat în partea de sus în unghi ascuțit, se află silueta unei biserici de argint, văzută din față, cu un singur turn și cu 6 arcade deasupra ușii de intrare. Pe rând, toate aceste elemente semnifică – crenguța de stejar – vechiul Codru al Vlăsiei, stejarul reprezentând simbolul trăiniciei, puterii, longevității, fiind asociat cu ideea de înălțime, ridicare spre cer; lotusul – flora salbei de lacuri care se află în județul Ilfov, fiind ocrotit de lege, iar silueta bisericii reprezintă imaginea stilizată a Mănăstirii Snagov, construită în sec. XV.

Cooperare între Ilfov și Madrid

A mai fost aprobată ”Înțelegerea de cooperare între județul Ilfov, România și Comunitatea Autonomă Madrid, Regatul Spaniei”. ”Părțile” convin să promoveze participarea comună la proiecte și programe cofinanțate de UE sau de alte organizații, în special în domenii precum educația, cultura, mediul, administrația publică, protecția socială și infrastructură. Convin să conlucreze, promovând participarea la reuniuni, zile tematice, cursuri și evenimente similare, cu scopul de a crește volumul de cunoștințe și de a spori numărul propunerilor pe care le elaborează, ceea ce va diversifica și favoriza identificarea în colaborare a unor soluții la probleme curente. ”Părțile” își vor lansa reciproc invitații la reuniuni și întâlniri de lucru pe care acestea le-ar putea organiza în oricare dintre domeniile care fac obiectul înțelegerii, cu scopul de a impulsiona activitatea comună de lucru ce ar putea fi realizată și de a continua consolidarea legăturii dintre ele.

Director temporar, la Cultură

Începând cu 1 martie 2019, Alexandrina Niță, consilier IA în cadrul aparatului de specialitate al CJI, a fost numită temporar în funcția de director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, până la ocuparea postului prin concurs, dar nu mai mult de 120 de zile calendaristice. Și, tot pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, au fost aprobate organigrama, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare.

Drum în reabilitare

Ultimul proiect de pe Ordinea de zi, votat de consilierii județeni, a vizat aprobarea ”Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție” (DALI) pentru obiectivul de investiție ”Reabilitare și modernizare DJ 602A, Buftea – județul Ilfov”. Principalii indicatori tehnico-economici fac referire la o valoare totală a lucrărilor de 13.340.299,887 lei fără TVA, respectiv 15.848.316,340 lei cu TVA 19%, o durată de implementare a obiectivului de investiții de 13 luni și durată de execuție de 8 luni, 4 km de drum (Strada Independenței), tronson care se încadrează în clasa de trafic greu și de perspectivă foarte greu.