Legea 288/2020 care modifică Ordonanța subvențiilor a fost publicată pe data de 9 decembrie 2020 în Monitorul Oficial, iar prevederile legii se aplică începând din Campania 2021 de depunere a cererilor la APIA.

Care sunt noile reguli

● Fermierii nu mai sunt obligați să depună adeverința de la registrul agricol la APIA. Obligativitatea revine primăriilor. Primăriile pe raza cărora se află terenurile agricole sunt obligate să elibereze adeverințele conform înscrisurilor din registrul agricol la solicitarea APIA, cu consimțământul scris prealabil al fermierului.

● Fermierii persoane fizice nu mai sunt obligați să depună o serie de documente doveditoare pentru terenul lucrat. Ei vor depune o declarație pe propria răspundere. Fermierii persoane fizice trebuie să depună o declarație pe proprie răspundere că își lucrează terenul agricol și că dețin documente doveditoare. Documentele ce dovedesc respectarea anumitor criterii de eligibilitate/condiții specifice măsurilor delegate sunt furnizate la solicitarea APIA de către instituțiile/organismele responsabile cu emiterea/atestarea acestora.

● APIA le va achita fermierilor subvențiile pentru animalele ucise de sălbăticiuni și pentru terenurile distruse de acestea. APIA va considera caz de forță majoră sau circumstanță excepțională distrugerea terenurilor agricole și a animalelor aflate pe exploatațiile agricole de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic, astfel cum sunt definite prin Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile pentru împăduriri pot fi depuse până pe 26 februarie

Beneficiarii schemei de ajutor de stat pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite pot depune cererile de plată până pe 26 februarie 2021, inclusiv, informează Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).

Este vorba despre cea de-a 5-a sesiune de depunere a cererilor de sprijin pentru schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, aferentă Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, Submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul PNDR 2014 – 2020.

Anunţul de prelungire a sesiunii de depunere a cererilor de sprijin este publicat pe site-ul oficial al instituţiei www.apia.org.ro. Cererile însoţite de documentele specificate în Ghidul Solicitantului se depun la centrele judeţene APIA.

Potrivit APIA, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească acele condiţii prevăzute în schema de ajutor de stat şi detaliate în Ghidului Solicitantului aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 208/2020, publicat pe site-ul APIA, la secţiunea „Măsuri de sprijin şi IACS”, subsecţiunea „Măsuri delegate din PNDR”.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.429