Companiile naţionale şi societăţile comerciale care au capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome vor putea distribui sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local rezervele acumulate în timp repartizate din profitul net realizat, a decis joi Guvernul.

Guvernul a modificat prin Ordonanță de Urgență legislația (OG 64/2001) privind rentabilizarea structurii de capital deținut de stat la societăţile naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale care au capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, introducând posibilitatea distribuirii sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, și a rezervelor acumulate în timp repartizate din profitul net realizat de aceste societăți/companii/regii.

Repartizarea de dividende din rezervele societăților, constituite din profiturile anilor anteriori, precum și din rezultatul reportat reprezentând câștig efectiv realizat din reevaluare, este o soluție practicată de companiile cu capital privat. În acest context, prevederea introdusă armonizează legislația privind repartizarea profiturilor înregistrate de companiile/regiile autonome care au capital integral/majoritar de stat, cu cea care reglementează repartizarea pentru companiile cu capital privat.

Noua prevedere a fost introdusă întrucât s-a constatat că o mare parte din rezervele acumulate de societăți/regii fie nu sunt utilizate, fie au fost plasate ca investiții financiare (de exemplu, depozite bancare) cu randamente mai scăzute decât dobânda plătită de stat la obligațiunile emise.

De asemenea, potrivit aceleiași Ordonanțe de Urgență, CEC și Eximbank vor fi exceptate de la prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și vor fi supuse legislaţiei specifice care reglementează activitatea bancară. Procedurile de selecție a membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere la instituțiile de credit, declanșate conform OUG 109/2011, precum și contractele încheiate pentru aceste proceduri de selecție cu experți independenți, vor înceta de drept la intrarea în vigoare a actului normativ adoptat astăzi. Din contractele încheiate cu experţii în recrutare, vor fi achitate sumele scadente la data intrării în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă.

Modificările au în vedere armonizarea legislației cu normele Băncii Naționale a României, în baza cărora funcționează aceste instituții de credit. De exemplu, obligația publicării elementelor esențiale ale tranzacțiilor, care ating anumite praguri de valoare (prevăzută de art. 52 din O.U.G. nr. 109/2011) nu sunt în concordanță cu obligația instituțiilor de credit de a păstra confidențialitatea în relațiile cu toți clienții (conform art. 111 din O.U.G. nr. 99/2006).

De asemenea, potrivit concluziilor misiunii de consultare a FMI din 17 martie, instituțiile de credit ar trebui excluse din sfera de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, deoarece acestea sunt deja supuse unei legislații specifice.