Bilanțul ilfovean al primului semestru din anul școlar 2015-2016

Directorii unităților de învățământ din Ilfov s-au reunit, săptămâna trecută, într-un spațiu de învățământ extrem de primitor, în cadrul Campusului Lumina Instituții de Învățământ, din Capitală, pentru analiza mai multor teme legate de învățământul ilfovean. S-a discutat, așadar, raportul privind starea învățământului din județ, pe parcursul semestrului I al anului școlar 2015-2016, s-a prezentat o analiză comparativă, între anul 2015 și 2014, a rezultatelor simulărilor examenelor naționale, dar s-a vorbit și despe calitatea spațiului educațional ilfovean, din punct de vedere al realităților existente, dar și a perspectivelor.

La finalul discuțiilor, gazdele au avut amabilitatea de a prezenta cadrelor didactice din Ilfov, un concept educațional de înaltă clasă – grădinița, școala primară și gimnazială (Spectrum), dar și liceul (Liceul Internațional de Informatică București) – ce-și desfășoară activi­tățile (în Capitală, aproape de ieșirea din oraș, spre A2) sub umbrela Lumina Instituții de Învățământ.

Activitatea primului semestru al anului școlar în curs a fost prezentată de inspectorul școlar general al județului, prof. dr. Daniela Barbu, iar analiza a cuprins date referitoare la capacitatea instituțională – rețeaua șco­lară ilfoveană, resursele umane și financiare, infrastructura unităților de învățământ; eficacitate educațională – rezultatele elevilor, violență în școală, activitate educativă, pregătirea pentru examenele naționale, dar și teme legate de managementul calității – precum curriculum și inspecție școlară, programe privind accesul la educație/minorități, învățământ profesional și tehnic, proiecte cu finanțare europeană etc. 

Cifre din Ilfov

Județul are un total de 121 de unități de educație, din care 88 pentru învățământ preșcolar, 83 de școli primare și gimnaziale, 18 licee, un club al copiilor și un club sportiv. Acestora li se adaugă 66 de unități private (40 grădinițe, 16 școli primare, 5 gimnaziale, 1 liceu și 2 școli postliceale), din care 50 sunt autorizate și 16 acreditate.

Toate unitățile de învățământ din Ilfov sunt autorizate să funcționeze, din punct de vedere sanitar.

Trecând la capitolul privind rezultatele elevilor, am reținut că cea mai bună promovabilitate se înregistrează la nivelul primar (96,50), urmat de gimnazial (73,84%) și liceal (72,20%), scăzând până la 63,78%, la profesional. Pe tranșe de medii, între 9 și 10, ponderea cea mai mare este deținută, firesc, de nivelul primar, între 7 și 8,99, ponderea cea mai mare se înregistrează la nivelul gimnazial, iar liceenii iau cele mai multe note cuprinse între 5 și 6.99. Cele mai multe corigențe se înregistrează la nivel de gimnaziu (22%), apoi liceu și profesional (același procent de 15%), dar și la nivelul primar se înregistrează un procent de 2% din numărul corigențelor. Și, tot gimnaziul stă cel mai rău și la numărul elevilor cu abateri disciplinare (277). În ceea ce privește absențele școlare din primul semestru, cele mai multe s-au înregistrat în luna noiembrie 2015, respectiv 138.829, dar acestea sunt mai puține decât aceeași lună a anului 2014 – când s‑au înregistrat 141.191 de absențe sau mai puține decât în luna octombrie 2014, când s-au înregistrat 161.328 de absențe.

Datele privind violența în școala ilfoveană arătă o foarte ușoară scădere a numărului de cazuri pentru semestrul I al anului în curs – respectiv 74, față de semestrul I al anului școlar 2014-2015 – 75 de cazuri (dintr-un total de 181). ”Aproape jumătate dintre elevi sunt supuși zilnic violenței de limbaj. În școală, violența se manifestă foarte frecvent între elevi și mai puțin între elevi și profesori, și persistă un fenomen ușor de agresare a elevilor sau profesorilor de către persoane din afara școlii. Cauzele esențiale ale violenței sunt nerespectarea Regulamentului școlar (în sensul dificultății sau dezinteresului în a impune respectarea prevederilor acestuia) și presiunea grupului de prieteni sau a familiei”, a explicat Daniela Barbu.

 

”Performanțe” de ultimul loc, la nivel național!

Inspectorul școlar general adjunct, prof. Gabriela Ilisie, a prezentat raportul privind rezultatele simulării probelor scrise ale evaluării naționale a elevilor claselor a VIII‑a din anul școlar în curs, dar și rezultatele obținute la simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat, pentru elevii claselor a XI-a și a XII-a.

La evaluarea națio­nală, statisticile județene nu arată îmbucurător: cele mai multe medii au fost sub 5, deși, vorbind de Limba și literatura română – nivelul subiectelor a fost mediu, iar 17 unități școlare nu au reușit să obțină o promovare de 50%. ”Elevii nu au exercițiul lecturii conștiente, nu înțeleg cerințele; nu s-a lucrat suficient pe texte nonliterare, pentru ca elevii să poată realiza corelații între diferitele informații; a crescut îngrijorător numărul elevilor care nu au deprinderi și cunoștințe minime; lipsesc, în lecțiile curente, abordarea interdisciplinară și exercițiile de dezvoltare a gândirii critice; motivația pentru învățare este scăzută”, a explicat Gabriela Ilisie. Și la matematică, nivelul subiectelor a fost mediu, dar rezultatele au fost foarte slabe. ”Simularea a scos în evidență faptul că elevii nu au fost pregătiți în totalitate, în mod special din punct de vedere emoțional. S-au întâlnit situații de blocaj intelectual, de neadministrare a timpului de lucru. Din lucrări s-a constatat că au fost foarte multe cerințe neabordate, deși anumiți itemi aveau punctaje intermediare foarte ușor de obținut. Au fost dificultăți de înțelegere a enunțurilor, spiritul competitiv insuficient dezvoltat, iar lipsa de concentrare și de interes a elevilor au fost cauzate și de faptul că nota de la simulare nu se trece în catalog”, arată raportul.

Rezultatele simulărilor de la Bac sunt la fel de slabe, Ilfovul fiind ultimul județ din țară din acest punct de vedere. Spre exemplu, și ne referim aici doar la Limba și literatura română (dar lucrurile stau la fel de rău și la matematică, istorie sau științe socio-umane etc.) – și la clasa a XI-a și la a XII-a – cele mai multe note au fost între 5 și 5,99 și, în primul caz, nu s-a obținut nici o notă de 10, iar în al doilea – doar 2 note de 10. ”Tot mai mulți elevi de liceu au carențe în pregătire (scriere corectă, lectură conștientă, vocabular, cunoștințe de cultură generală)”, declară inspectorul școlar general adjunct.

Pentru remedierea si­tuației, atât cât se mai poate în trei luni de școală, se vor face pregătiri suplimentare ale elevilor cu performanțe scăzute, vor fi teme suplimentare pentru acasă și sarcini de lucru diferențiate, vor fi discuții cu părinții etc.