Încă două zile de rugăciune și curățire a sufletului îmbracă țara în straie frumoase, de sărbătoare. Astăzi și mâine avem, din nou, două zile de bucurie duhovnicească în care îi prăznuim în chip luminat pe doi dintre cei mai iubiți sfinți de pe bolta Ortodoxiei noastre, Sfântul Mare Mucenic Dimitire, Izvorâtorul de Mir și Sfântul Dimitrie cel Nou Basarabov, care este și Ocrotitorul Bucureștilor. Pentru viața trăită în credință, Biserica Ortodoxă Română le-a dăruit câte un loc important în calendarul bisericesc și o cinstire aparte.     

 

Articol publicat în Jurnalul de Ilfov Nr. 623, ediția print 

Cântecele bisericești și rugăciunile au răsunat așadar, în lăcașele de cult încă de ieri seară, când au început slujbele speciale în cinstea Sfântului Dimitrie, Izvorâtorul de Mir. Cât de importantă este această sărbătoare pentru noi toți, creștinii de astăzi care așteptăm mân­tuirea și sperăm ­în­­tr-o viață mai bună, mai ușoa­­ră și mai frumoasă, fă­ră a ne strădui să trăim duhovnicește?

Atât a iubit credința și milostenia încât a adus la creștinism mulți păgâni

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie s-a născut în Cetatea Solun (Tesalonic), din părinți cu dreaptă credință. El a ­trăit pe vremea împăraților Dio­clețian și Maximian Ga­leriu, în jurul anilor 280, și era fiul voievodului Ce­tă­ții Tesalonicului. Din ­cau­­za prigoanei împotriva creștinilor, părinții l-au bo­tezat pe ascuns. Tot ei i-au insuflat și dragostea pentru credință. Încă din fragedă pruncie i-au luminat cunoștința despre ­Iisus Hristos și traiul în slujba binelui. Treptat, treptat, a învățat toate tainele sfinte ale credinței și milostenia pentru oamenii sărmani. Cu trecerea timpului, tânărul Dimitrie devenea tot mai înțelept și urca pe o scară, din putere în putere. Despre el se știe că a adus mulți păgâni la credința în Hristos. “Și, ajungând la ­vârsta cea mai desăvârșită, pă­rinții lui s-au dus din vre­­­­­melnica viață, ­lăsând pe tânărul Dimitrie moș­te­nitor nu numai al multor averi, ci și al bunului lor nume. Maximian împăratul, auzind de moartea voievodului Tesalonicului, a chemat la dânsul pe fiul acestuia și, cunoscându-i înțelepciunea, l-a făcut voievod în locul tatălui său. Și a fost primit Sfântul cu mare cinste de cetățeni, iar el cârmuia cu multă vrednicie poporul, propovăduind pe față dreapta credință și aducând pe mulți la Hristos. Nu după multă vreme, a cunoscut împăratul că voievodul Dimitrie este creștin și s-a mâniat. Întorcându-se biruitor dintr-un război cu sciții, Maximian a poruncit să se facă praznice în fiecare cetate, în cinstea zeilor, și a venit împăratul și la Tesalonic. Și Dimitrie, fiind întrebat de sunt adevărate cele auzite despre dânsul, a răspuns cu îndrăzneală, mărturisind că este creștin și a defăimat închinarea păgânească. Și, îndată, împăratul a poruncit să-l închidă în temniță, până la încheierea jocurilor în ­cinstea venirii sale”, spun clericii, citați de  ­site-ul sfantuldumitru.com.

L-a căutat și L-a slăvit pe Dumnezeu până la ultima suflare

La vremea aceea, împăratul se mândrea cu un om al lui, pe nume Lie. Acesta era un luptător vestit, vandal de ­neam, înalt, puternic și în­fri­coșător la chip și se lupta cu cei mai viteji și-i ucidea, aruncându-i în su­lițe. Împăratul îndemna oa­­menii să se lupte cu Lie. Nestor, un tânăr creștin cunoscut Sfântului Dimitrie, văzând cum Lie ucidea fără cruțare, a mers la Sfântul în temniță și i-a spus că vrea să lupte cu Lie, cerându-i să l binecuvânteze și să facă rugăciuni pentru el. Și, însemnându-l cu semnul Sfintei Cruci pe frunte, Sfântul Dimitrie i-a zis: ­„Du-te și pe Lie vei birui și pe Hristos vei mărturisi!“. Intrând în luptă cu Lie, ­Nestor a strigat: „Dumnezeul lui Dimitrie, ­ajută-mi!“. Și îndată, l-a pus jos pe Lie și l-a omorât. Supărat că Sfântul Dimitrie l-a îndemnat pe Nestor să se lupte cu Lie, împăratul și-a trimis ostașii să-l străpungă cu sulițele, în temnița în care Sfântul continua să-L slăvească pe Dumnezeu. Atunci, Marele Dimitrie și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu. La moaștele lui s-au făcut multe minuni și tămă­duiri. Tot atunci, din porunca împăratului, a fost tăiat și capul Sfântului Nestor.

Din minunile Sfântului Dimitrie, Izvorâtorul de Mir 

În timpul prigoanei asupra creștinilor, deasupra mormântului Sfântului Dimitrie era zidită o biserică mică în care aveau loc multe minuni, iar bolnavii erau vindecați. Iată una dintre ele! Leontie, un boier din cei mari, slăvit și credincios, răpus de o boală necruțătoare, a alergat cu credință la biserica de la mormântul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie. Când a ajuns acolo, s-a așezat pe locul unde se aflau în pământ moaștele mucenicului și îndată a primit tămădu­irea și s-a ridicat sănătos, mulțumind lui Dumnezeu și preamărind pe Sfântul Dimitrie. În semn de mulțumire, Leontie a dorit să-i zidească sfântului o biserică mare și frumoasă. Dărâmând biserica mică, au fost găsite moaștele Sfântului  Mucenic Dimitrie întregi și nestricate, din care au izvorât mir frumos mirositor care a umplut toată cetatea de mireasmă. Tot poporul s-a adunat în jurul cinstitelor odoare și o mulțime de bolnavi s-au tămăduit prin ungerea cu mirul care izvora din ele.