Bibliotecile au eliberat, în 2016, fiecărui utilizator activ, în medie, 11 volume, iar numărul vizitatorilor la muzee și colecții publice a fost de peste 14 milioane persoane, potrivit unui raport dat publicității vineri de Institutul Național de Statistică.

În același timp, instituțiile și companiile de spectacole au susținut peste 22.000 de reprezentații, urmărite de 5,7 milioane de spectatori.

Potrivit INS, în anul 2016, activitatea principalelor unități cultural-artistice a inclus activități ale bibliotecilor, muzeelor și colecțiilor publice, instituțiilor și companiilor de spectacole sau concerte, editurilor, cinematografelor, activitatea de radiodifuziune și cea de televiziune.

În ceea ce privește rețeaua bibliotecilor, aceasta a fost formată, în 2016, dintr-un număr de circa 10.000 de unități administrative și 103 filiale. Bibliotecile au pus la dispoziția publicului mai mult de 164 milioane de volume.

În mediul urban, au funcționat 3.581 de biblioteci și 97 de filiale ale acestora, cu un fond de carte de 125,3 milioane de volume (76,2% din fondul național de carte disponibil în biblioteci), iar în mediul rural, deși numărul bibliotecilor a fost considerabil mai mare decât cel de la orașe (6.251 de biblioteci și numai șase filiale) fondul de carte a fost mult mai mic, sub 40 milioane de volume.

Datele statistice relevă faptul că numărul utilizatorilor activi a depășit 3,4 milioane persoane în anul 2016, iar distribuția acestora arată o preponderență a bibliotecilor școlare (49,2%) și a celor publice (39,4%). Numărul volumelor eliberate diferiților utilizatori a fost, anul trecut, de 38,2 milioane de volume, revenind, în medie, 11 volume pentru fiecare utilizator.

„Accesibilă publicului larg din toate zonele țării, rețeaua de biblioteci publice, formată din biblioteci județene, municipale, orășenești și comunale a deținut, în colecțiile proprii, 29,4 milioane titluri de cărți tipărite și electronice și 46,4 milioane volume de cărți și periodice tipărite. Raportat la numărul de locuitori se evidențiază că, în anul 2016, la o bibliotecă publică au revenit, în medie, 8.600 de locuitori. Unui locuitor i-au revenit, în medie, 2,4 volume din colecțiile bibliotecilor publice, de serviciile acestor biblioteci beneficiind 1,4 milioane utilizatori activi. Pentru populația care a frecventat bibliotecile publice au fost disponibile, în medie, 34,4 volume pentru un utilizator. Personalul bibliotecilor (inclusiv cel din bibliotecile școlare), a fost format, la sfârșitul anului 2016, din 10.844 persoane, 91,5% din acesta fiind personal de specialitate”, notează INS.

Pe de altă parte, la capitolul muzee, statistica oficială arată că, în România, rețeaua acestora și a colecțiilor publice a cuprins, în anul 2016, un număr de peste 400 de unități de bază. Numărul bunurilor culturale și naturale, la sfârșitul anului 2016, a fost de peste 15 milioane, dintre acestea 14,6 milioane fiind bunuri culturale și piese de muzeu, iar 983.000 reprezentând plante și animale din grădinile botanice, zoologice, acvarii și rezervații naturale.

În plus, numărul vizitatorilor la muzee și colecții publice, înregistrat în cursul anului trecut, a fost de 14,2 milioane de persoane, dintre care mai mult de jumătate de milion au efectuat vizite gratuite în „Noaptea Muzeelor”.

De asemenea, numărul personalului care a deservit rețeaua unităților muzeale a fost de 6.915 de persoane, iar 53,3% l-a reprezentat personalul de specialitate.

Conform INS, în 2016, rețeaua instituțiilor și companiilor de spectacole și concerte a cuprins un număr de 227 de unități, dintre care 167 unități de bază și 60 de secții. Instituțiile și companiile de spectacole au susținut 22.400 de reprezentații, urmărite de 5,7 milioane de spectatori. În funcție de tipul instituțiilor și companiilor de spectacole, în anul 2016, cei mai mulți spectatori s-au înregistrat la teatre (41,7%) și la spectacolele susținute de ansambluri artistice, trupe de dans și de divertisment (30,4%).

Personalul de specialitate existent la sfârșitul anului 2016 în cadrul instituțiilor și companiilor de spectacole și concerte a fost de 11.595 de persoane, dintre care 60% aveau funcții artistice de specialitate.

Nu în ultimul rând, pe segmentul editurilor, anul trecut, au funcționat 558 de unități cu activitate editorială a revistelor și ziarelor. Dintre acestea, 247 de edituri au publicat ziare (cotidiene și ne-cotidiene), 274 de edituri au publicat reviste și un număr de 37 de unități editoriale au publicat atât ziare, cât și reviste. Cele 284 edituri care au editat ziare tipărite au publicat, în anul 2016, un număr de 113 de titluri de ziare cotidiene tipărite și 199 de titluri de ziare ne-cotidiene tipărite.

Potrivit sursei citate, numărul titlurilor publicațiilor periodice (reviste), apărute în cursul anului trecut, a fost de 1.528 de titluri tipărite și 412 de titluri au fost publicate online. În anul 2016, personalul angajat al editurilor a fost de 4.906 de persoane, dintre care 72,3% reprezenta personal de specialitate.

În privința rețelei cinematografice existente la sfârșitul anului 2016 în evidențele Consiliului Național al Cinematografiei, datele oficiale arată că aceasta a cuprins 92 de unități cinematografice cu bandă normală. Aceasta a dispus de 393 de săli de cinema cu un total de 74.100 de locuri. Proiecția cinematografică a cuprins 577.500 de spectacole, vizionate de 13 milioane de spectatori.

Tot la nivelul anului 2016, au fost distribuite în cinematografe 505 de filme, dintre care 64 de filme naționale și 441 de filme străine.

Producția națională de filme pentru marele ecran, în anul 2016, a cuprins 49 de filme (24 filme artistice cu producție românească și 14 filme artistice realizate în coproducție), șapte filme documentare și științifice și patru filme de animație (producție românească).

Totodată, programul de emisie al stațiilor de radio publice centrale și teritoriale a fost de 154.400 ore-program (135.600 ore-program au reprezentat emisiuni interne și 18.800 ore-program emisiuni externe).

Stațiile de televiziune publice centrale (TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Internațional, TVR Moldova și TVR HD) au realizat, în anul 2016, un număr de 52.700 de ore-program emisie. Din totalul orelor-program emise, 1.037 de ore-program emisie au fost programe în limbile minorităților naționale.

În anul 2016 au funcționat 540 de posturi particulare de radio, notează INS.