În sâmbăta Moşilor de vară, să ne rugăm cu smerenie pentru pacea şi mântuirea sufletelor celor adormiţi din familiile noastre. Iată, o rugăciune pe care putem şi trebuie să o rostim astăzi din adâncul inimii, pentru părinţii, fraţii, moşii şi strămoşii noştri suiţi la Ceruri! Rostită cu dreaptă credinţă, în biserică şi acasă, această rugăciune le poate aduce lumina.

 

Pomenește, Doamne,

Pe cei ce întru nădejdea învierii

Și a vieții celei ce va să fie au adormit,

Părinți și frați ai noștri,

Și pe toți cei care,

Întru dreapta cre­dință s-au săvârșit,

Și iartă-le lor toate greșelile

Pe care cu cuvântul, cu fapta sau cu gân­­dul le‑au săvârșit,

Și-i așează pe ei, Doamne,

În locuri lumi­noase,

În locuri de ver­deață,

În locuri de odihnă,

De unde au fugit toată dure­rea, întristarea și sus­­pinarea

Și unde cercetarea feței Tale

Veselește pe toți sfinții Tăi, cei din veac.

Dăruiește-le lor și nouă Împă­răția Ta

Și împărtășirea bună­tăților Tale celor negrăite și veș­nice

Și des­fătarea vieții Tale celei ne­sfâr­șite și fericite.

Că Tu ești învierea și odihna ador­­­mi­ților robilor Tăi (trebuie să spunem numele celor pentru care ne rugăm),

Hris­toase, Dumnezeul nostru,

Și Ție slavă înălțăm,

Împreună și Celui fără de început al Tău Părinte

Și Prea­sfân­tului și Bunului și de viață făcă­to­ru­lui Tău Duh,

Acum și pururea și în vecii vecilor.

Cu sfinții odihnește, Hristoase,

Su­fle­tele adormiților robilor Tăi,

Unde nu este durere, nici întristare, nici suspin,

Ci viață fără de sfârșit!