Cu sufletele pline de bucurie, timp de trei zile, începând de astăzi, prăznuim Învierea Domnului nostru Iisus Hristos, cea mai mare sărbătoare a creștinătății, din toate timpurile. Este sărbătoarea luminii, a păcii și a vieţii veșnice pe care ne-a dăruit-o Mântuitorul prin jertfa Sa. Să ne înveselim cu toții pentru miracolul Învierii Domnului și să ne rugăm pentru curăția sufletelor noastre!

Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru,

Cel ce ne-ai învrednicit pe noi

A trece vremea cinstitului şi dumnezeiescului post de patruzeci de zile,

Care s-a însemnat de Tine şi s-a dat nouă prin Tine;

Cel ce ai pus nouă pocăinţă pentru mântuirea sufletelor

Și curăţia trupurilor şi spre izgonirea demonilor;

Care ne-ai arătat nouă spre închinare chipul cinstitei Tale cruci

Și ne-ai dăruit să o sărutăm cu atingerea nevrednicelor noastre buze;

Cel ce ne-ai învrednicit să auzim de învierea prietenului Tău Lazăr

Și de intrarea Ta în Ierusalim,

Întâmpinat fiind de pruncii evreieşti care grăiau, strigând: osana întru cei de sus;

Și să vedem mântuitoarele Tale patimi

Și să ne închinăm dumnezeieştii Tale răstigniri,

Suliţei, trestiei, buretelui, pogorârii celei de pe cruce şi îngropării,

Și să ajungem la cinstita şi dumnezeiasca Ta Înviere.

Pentru aceea, văzând ziua învierii Tale,

Cu bucurie strigăm Ţie, Hristoase Dumnezeul nostru,

Și împreună cu îngerii, cu arhanghelii, cu heruvimii, cu serafimii,

Cu toţi sfinţii şi cu preacurata Maica Ta,

Te slăvim, lăudându-Te pe Tine,

Marele Dumnezeu şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

Şi acum Te rugăm, Stăpâne, pentru robii Tăi aceştia,

Care vin sub acoperământul casei Tale celei sfinţite,

Primeşte pocăinţa lor şi-i iartă pe dânşii, pentru învierea Ta,

Pe mulţimea păcatelor celor nenumărate,

Știute şi neştiute, de voie şi fără de voie;

Curăţeşte-i ca pe desfrânata ce plângea,

Și ca pe Petru care se lepădase şi plângând cu amar iarăşi l-ai primit.

Primeşte smerenia şi mărturisirea robilor Tăi,

Precum ai primit pe vameşul care cu suspin se ruga.

Pune frica Ta în inimile lor ca să se teamă de Tine

Și să Te iubească din toată inima lor.

Dă-le lor să păzească toate poruncile Tale în toate zilele vieţii lor, umblând după voia Ta.

Învredniceşte-i pe dânşii fără osândă să vină

Și să se împărtăşească cu preacuratul Tău Trup

Și cu cinstitul Tău Sânge, ca, primindu-le cu vrednicie,

Să fie părtaşi Împărăţiei Tale,

Lăudându-Te şi ­slăvin­du-Te pe Tine,

Împreună cu Cel fără de început al Tău Părinte

Și cu Preasfântul şi bunul şi deviaţăfăcătorul Tău Duh,

Acum şi pururea şi în vecii vecilor,

Amin!