Mari făcători de minuni ai lumii, Sfinţii Cosma şi Damian, care vor fi prăznuiţi miercuri, pe 1 iulie, sunt grabnic-ajutători, aducând sănătate trupurilor şi sufletelor tuturor celor care rostesc această rugăciune, cu credinţă. Iată cum trebuie să ne rugăm lor pentru a ne menţine sănătoşi sau pentru a ne tămădui în cazul în care suntem bolnavi! 

 

Articol publicat în Jurnalul de Ilfov Nr. 505, ediția print

Slăviţilor făcători de minuni şi Doctori fără de arginţi, Cosma şi Damian!

Iubindu-L pe Hristos Dumnezeu din tinereţile voastre, 

Nu numai meşteşugul doctorilor aţi învăţat, 

Ci mai ales har neîmpuţinat al tămăduirii tuturor bolilor aţi primit de la Dumnezeu. 

Pentru aceasta, şi pe noi, care cădem înaintea cinstitei icoanei voastre, 

Degrab auziţi-ne. 

Pe copiii care cer ajutorul vostru la învăţătură

Povăţuiţi-i cu rugăciunile voastre, 

Ca, râvnind vieţuirii voastre, 

Să afle nu numai cele pământeşti, 

Ci mai ales să sporească în cucernicie şi în credinţa cea dreaptă.

Celor ce zac de boală şi s-au deznădăjduit de ajutorul omenesc, 

Dar aleargă la voi cu credinţă fierbinte şi rugăciune osârdnică,

Tămăduire dăruiţi-le cu cercetarea voastră cea milostivă 

Și de minuni făcătoare,

Aşijderea şi pe cei ce din pricina bolilor grele 

Au căzut în trândăvire, în puţinătate de suflet şi în cârtire, 

Cu harul cel dat vouă de Dumnezeu întăriţi-i în răbdare 

Și îndrumaţi-i ca să priceapă sfânta şi desăvârşita voie a lui Dumnezeu 

În ce ne priveşte şi să se facă părtaşi ai harului mântuitor al lui Dumnezeu.

Pe toţi cei ce aleargă la voi cu osârdie ocrotiţi-i de bolile cele crunte,

Și apăraţi-i de moartea năprasnică,

Și cu puternica voastră mijlocire înaintea lui Dumnezeu 

Păziţi-i neclintiţi în dreapta credinţă 

Și ajutaţi-i în sporirea duhovnicească, 

Ca împreună cu voi să se învrednicească în veacul ce va să vină 

A lăuda şi a slăvi numele cel preasfânt 

Și de mare cuviinţă,

Al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, 

Acum şi pururea, 

Și în vecii vecilor,

Amin!