Ca orice mare sărbătoare creştină, ziua Schimbării la Faţă trebuie petrecută în rugăciune şi smerenie. Iată, cea mai puternică rugăciune care trebuie să se afle în mintea, în inima şi pe buzele oricărui creştin ortodox, astăzi, la merele praznic Împărătesc!

 

Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru,

Nu ne lepăda de la fața Ta,

Cel ce Ești lumină neapusă,

Acoperă-ne de întunericul cel străin al păcatelor pe noi, nevrednicii.

Te rugăm: curățește-ne, Mântuitorule,

Că multe sunt fărădelegile noastre

Și scoate-ne din adâncul răutății! 

Întoarce-ne către Tine și la lumina poruncilor Tale,

Îndreaptă căile noastre!

Tu, Cel ce în muntele Taborului Te-ai transfigurat în slavă,

Hristoase Dumnezeule,

Și ucenicilor Tăi le-ai descoperit slava dumnezeirii Tale,

Luminează-ne și pe noi, păcătoșii,

Cu lumina cunoașterii Tale,

Și ne arată vrednici

Moștenitori ai Împărăției Tale celei fără de sfârșit!

Deschide, Doamne, ochii cugetelor noastre,

Spre cunoașterea luminoaselor Tale propovăduiri!

Înalță-ne în Duhul Tău cel Sfânt,

Deasupra micimilor omenești,

Ca astfel, laolaltă cu ucenicii Tăi,

Să fim și noi părtași contemplației duhovnicești,

Și să ne bucurăm de Tine,

Domnul și Dumnezeul nostru,

Acum și pururea,

Și în vecii vecilor

Amin!