Voi copii ce aveți părinți, nu uitați să vă deschideți inimile către ei și către Dumnezeu, Cel care vi i-a dăruit și v-a protejat prin intermediul lor. Veseli sau întristați, toleranți sau exigenți, buni sau capricioși, indiferent de felul lor de a fi, părinții merită toată recunoștința și prețuirea voastră. Și, indiferent de situația în care se află familia, o  mână-ntinsă și o rugăciune rostită din inimă fac multe decât vă puteți imagina. Și pentru ei și pentru voi. Cum să vă rugați pentru binele vostru și al părinților voștri?

 

Doamne, Dumnezeule,

Rugându-mă Ție pentru tatăl meu și pentru mama mea,

Împlinesc una dintre cele mai sfinte îndatoriri

Pe care Tu le-ai pus asupra mea,

Aceea de a-i cinsti și iubi,

Din tot sufletul meu și din toată inima mea.

Cea mai dintâi îndatorire a mea față de ei

Este aceea de a mă ruga Ție, întotdeauna,

Pentru sănătatea și fericirea lor

Și de a-i ajuta din toate puterile mele. 

O, Dumnezeule Îndurate și Puternice,

Care binecuvântezi pe copii pentru părinții lor

Și adesea, în dreapta Ta mânie îi pedepsești pentru greșelile lor,

Primește mulțumirea mea umilită,

Pentru binefacerile, bucuriile și binecuvântările,

Pe care le reverși neîncetat asupra lor.

Trimite-le, Preabunule, acum și totdeauna

Binecuvântările Tale

Și le iartă lor greșelile pe care,

Ca orice oameni, le-au făcut.
Tu îmi poruncești să respect în ei puterea Ta

Și să le fiu recunoscător pentru viața pe care mi-ai dat-o prin ei

Și pentru toate îngrijirile și purtarea de grijă pe care au avut-o

Și o au pentru mine.

Ajută-mi, dar, să urmez poruncile Tale cele sfinte,

Să le fiu supus, ascultător și să nu fac nimic

Care să-i amărască și să-i întristeze.

Răsplătește-le, Preabunule,

Cu facerile Tale de bine,

Pentru dragostea și îngrijirea neadormită de totdeauna

Ce au pentru mine.

Apără-i de toate nenorocirile și întristările.

Dă-le viață îndelungată, fericită, liniștită și cu bună înțelegere.

Fă-i pe ei părtași binecuvântărilor Sfinților Tăi.

Înmulțește roadele ostenelilor lor.

Fă să prisosească peste ei binefacerile Tale

Și să sporească în virtuți și întru îndestulare,

Ca să Te binecuvântăm în toate zilele vieții noastre.

Amin!