Părinții trebuie să aibă multă răbdare, să acorde o atenție deosebită nevoilor spirituale, emoționale și fizice ale copiilor, pentru a le asigura o creștere cât mai bună. Dar, mai presus de toate, pentru a se simți în siguranță și să devină mai puternici trupește și sufletește, e nevoie să se roage pentru ei, necontenit. Iată, una dintre rugăciunile pe care trebuie să le rostească părinții pentru binele copiilor lor!

 Doamne, Dumnezeule!

Fiii pe care îi am sunt un dar al bună­tății Tale.

Tu ai făcut a se naște în mine

Simțământul care îi face scumpi inimii mele,

Simțământul dragostei părin­tești. 

Ție îți închin copiii mei, Doam­ne!

Binevoiește a le fi lor Părinte,

Căci eu sunt un neputincios muritor

Și fără de ajutorul Tău nu pot face nimic.

Tu, Cel ce dai hrană păsărilor Cerului,

Cel ce păzești floarea ce răsare în mijlocul stâncilor,

Părinte a toată lumea,

Bine­voiește a îngriji și de copiii mei,

Ca să poată fi fericiți și în viața aceasta,

Și în cea viitoare. 

Ajută-mi să cultiv în ei bunătatea,

Și printr-o bună creștere să îi fac folositori semenilor.

Dă-le lor, Doamne,

Înțelepciune, ca să cunoască și să voiască binele.

Dă-le lor comorile cele ce­rești ale virtuții,

Că acestea sunt bogății nepieritoare.

Nu cer pentru ei, Dumnezeul meu,

Bogății pământești care sunt supuse stricăciunii,

Ci Te rog, să le dai trupuri sănătoase și iubitoare de osteneală,

Ca să poată birui re­lele vieții.

Păzește inimile lor de orice alunecare păcătoasă

Și apără nevinovăția lor.

Rânduiește, Preabunule Stă­pâne,

Ca ei să ajungă prin harul Tău,

Fii credincioși ai Sfintei noastre Biserici 

Și să binecuvânteze numele Tău în veci.

 

 

Amin!