Maica Domnului este protectoarea famililor, a copiilor, a oamenilor necăjiți și a tuturor celor însetați de credință. Fiind unul dintre praznicele Împărătești care îi sunt închinate, trebuie să petrecem această zi cu dragoste în suflet, cu gând curat și dorința de a o cinsti în chip deosebit pe Născătoarea de Dumnezeu. Iată una dintre cele mai puternice rugăciuni pe care putem să i-o adresăm astăzi, la ceas de mare sărbătoare creștină!  

Doamne, Dumnezeule, Atotţiitorule,

Cel Care ai binevoit ca Fiul Tău Cel Unul-Născut,

Să Se întrupeze dintr-o femeie neispitită de nuntă,

Și să Se facă om pentru a noastră mântuire,

Cel Care ai trimis totodată şi pe Gavriil, Arhanghelul Tău,

Spre a binevesti zămislirea Ta cea fără de sămânţă Sfintei Fecioare Maria,

Mai înainte de veci rânduită drept locaş al acestei Taine înfricoşătoare,

Dinainte-cunoscută Ţie şi Cuvântului Celui dimpreună-veşnic cu Tine,

Tu însuţi, pentru rugaciunile ei si ale tuturor Sfinţilor Tăi,

Binevesteşte sufletelor noastre prin Harul Tău,

Iertarea păcatelor şi bucuria cea de neînstrăina, binecuvântează poporul Tău cu pace,

Dă-ne să cunoaştem calea pe care, păşind, vom plăcea bunătăţii Tale,

Și ne călăuzeşte spre a Ta Împărăţie Cerească,

Cu îndurările Hristosului Tău, cu Care eşti binecuvântat,

Împreună cu Preasfântul şi Bunul şi de-Viaţă-făcătorul Tău Duh,

Acum şi pururea şi în vecii vecilor,

Amin!