Fiind unul dintre cele mai mari praznice Împărătești, praznicul  Nașterii Maicii Domnului este prilej de rugăciune, de bucurie și de mulțumire lui Dumnezeu și Maicii Sale pentru binefacerile pe care le-am primit de-a lungul timpului. Indiferent de siutația în care ne aflăm, Preacurata Fecioară Maria ne ascultă rugăciunile și ne dă răspuns bun, dacă le rostim cu dreaptă credință, iubire și speranță. Iată rugăciunea pe care trebuie să o rostim pe 8 septembrie pentru curățirea sufletului și întărirea inimii!   

 

Nașterea Ta a strălucit bucurie celor ținuți în legătura întristării,

Și până la marginile lumii s-au vestit minunile ca prinos al mângâierii,

Cea care a răsărit din pântece neroditor naște,

Rămânând Fecioară curată,

Și pe Cel Neapropiat serafimilor,

Îl arată lumii cu Trup ca o rază prea luminată.

Vestirea Arhanghelului Gavriil s-a plinit

Și Rodul rugăciunii stăruitoare S-a arătat pe pământ.

Cea închipuită în oglinda proorocească

Se arată cu trupul pe pământ,

Gătindu-Se să primească întru Sine pe Cel nearătat.

Pentru aceasta, Maică Prealăudată,

La judecată nu vădi înaintea Stăpânului păcatele noastre

Și șterge cu roua milostivirii Tale,

Toate nedesăvârșirile noastre,

Și așterne vălul uitării peste nedreptățile noastre.

Corabie a milostivirii Te știm,

Care porți pe Cei încărcați de povara păcatelor la limanul mântuirii.

Nu ne uita pe noi, cei rătăciți,

Care ne primejduim a cădea în adâncul deznădăjduirii.

Cetate a Împăratului veacurilor ești,

Înconjurată de trâmbițele biruinței,

Adică de Sfinții Îngeri, cei slujitori ai tainelor dumnezeiești.

Întărește și cetatea inimii noastre,

Apărându-o de săgețile gândurilor viclene,

Ca neîncetat să fie înconjurată de curgerile rugăciunii curate,

Acum și pururea și-n vecii vecilor,

Amin!