Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române ne recomandă o serie de rugăciuni speciale pentru dezrădăcinarea urii, dragostea nefățarnică, încetarea războiului și a suferințelor oamenilor precum și pentru conviețuirea pe pământ în pace și armonie. Prezentăm și noi, în cele ce urmează, una dintre aceste rugăciuni pe care ar trebui să o înălțăm Domnului, cu inima smerită.

 

Articol publicat în Jurnalul de Ilfov Nr. 592, ediția print

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

Cel ce ești Izvorul vieții și al păcii în Cer și pe Pământ,

Revarsă harul păcii Tale în lumea tulburată de război și de ură.

Stinge neînțelegerile și învrăjbirea dintre oameni

Și revarsă în inimile tuturor smerenia, pacea și bunătatea.

Liniștește pe cei războinici și dăruiește-le înțelepciune.

Dăruiește ajutor celor suferinzi, ocrotire celor refugiați sau pribegi

Și mângâiere celor înstrăinați și întristați,

Iar nouă tuturor,

Dăruiește-ne voința și puterea de a ajuta cu toată inima,

Pe semenii noștri care suferă din pricina războiului.

Cel ce ai spus: Fericiți sunt făcătorii de pace,

Că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema!,

Învață-ne să căutăm dobândirea păcii inimii

Și a păcii între oameni și între popoare,

Deoarece în inima în care se află pacea,

Nu mai este vrajbă, iubire de stăpânire sau frică,

Ci mângâierea Duhului Sfânt,

Iubire de Dumnezeu și de semeni.

Pentru aceasta, cu smerenie ne rugăm Ție, Hristoase Dumnezeule,

Pentru pacea dintre oameni în fiecare țară,

Pentru pacea dintre popoare

Și pentru buna așezare a întregii lumi,

Ca să viețuim în bună înțelegere

Și să putem lucra fără împiedicare faptele plăcute Ție,

Slăvind iubirea de oameni,

A Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

Acum și pururea și în vecii vecilor,

Amin!