La Moșii de Iarnă, după cum se știe, preoții oficiază slujbe prin care-I cer Domnului milostivire și o judecată cu blândețe, prin care să-i așeze pe cei trecuți în neființă în ceata drepților. Haideți să ne rugăm și noi acasă pentru mântuirea sufletelor celor adormiți! Iată cum!

 

Articol publicat în Jurnalul de Ilfov Nr. 489, ediția print

  1. Pomenește, Doamne,

Pe cei ce întru nădejdea învierii

Și a vieții celei ce va să vie au adormit,

Părinți și frați ai noștri (rostește numele celor pentru care te rogi),

Și pe toți cei care întru dreapta credință s-au săvârșit,

Și iartă-le lor toate greșelile pe care,

Cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, le-au săvârșit,

Și-i așează pe ei, Doamne,

În locuri luminoase,

În locuri de verdeață,

În locuri de odihnă,

De unde au fugit toată durerea,

Întristarea și suspinarea,

Și unde cercetarea feței Tale

Veselește pe toți sfinții Tăi cei din veac.

Dăruiește-le lor și nouă Împărăția Ta

Și împărtășirea bunătăților Tale,

Celor negrăite și veșnice

Și desfătarea vieții Tale celei nesfârșite și fericite.

Că Tu ești învierea

Și odihna adormiților robilor Tăi (rostim numele adormiților pentru care ne rugăm),

Hristoase, Dumnezeul nostru,

Și Ție slavă înălțăm,

Împreună și Celui fără de început al Tău Părinte

Și Preasfântului și Bunului și de viață făcătorului Tău Duh,

Acum și pururea și în vecii vecilor.

Amin!

 

2.

O, Preasfântă Doamnă,

De Dumnezeu Născătoare,

Te rugăm,

Ascultă rugăciunea nevrednicilor robilor Tăi

Și roagă-te întotdeauna pentru adormiții robii Tăi.

Tu pururea mijlocești,

Pentru cei ce te cinstesc pe tine cu dreapta credință,

Și care aleargă sub acoperământul Tău

Și se roagă cu credință pentru cei bolnavi, năpăstuiți și întristați,

Însă mijlocirea ta și rugăciunea

Ne este și mai trebuincioasă după moartea noastră.

După Dumnezeu, la Tine avem nădejde tare,

Căci nimeni din cei ce se roagă Ție

Nu iese fără ajutor,

Ci numai cu bucurie, mângâiere și îndulcire.

Preasfântă Doamnă,

Născătoare de Dumnezeu,

Roagă pe Fiul Tău și Dumnezeul nostru

Să dăruiască celor adormiți (rostește-le numele) iertarea păcatelor.

Roagă-te, Născătoare de Dumnezeu,

Căci mult poate rugăciunea Maicii spre bunăvoirea Stăpânului,

Fiindcă Domnul primește de la Tine

Tot cuvântul despre iertare.

Deci și acum primește ale noastre rugăciuni ce le aducem Ție,

Preasfântă Fecioară,

Din toată inima și din tot sufletul nostru,

Pentru sufletele adormiților robilor Tăi (le rostim numele).

Te rugăm, Stăpână,

Cea care ești plină de dar,

Ajută-le să nu fie rușinați în fața îngerilor

Și a tuturor sfinților,

În fața lumii celei de Sus și a celei de jos.

O, Preasfântă Doamnă,

Împărăteasă și Stăpână,

Tu ești podul care duci la Cer pe cei de pe pământ,

Tu ești deschizătoarea ușilor Raiului.

Pe Tine te cinstim și Fiului Tău slavă înălțăm împreună

Și Părintelui Celui fără de început

Și Duhului Sfânt,

Dumnezeului nostru,

În vecii vecilor,

Amin!