Maslu, la Săbăreni

Toți preoții din orașul Buftea și din împrejurimi, s-au reunit, în seara zilei de 28 iulie, la Biserica Sfântul Ilie Tesviteanul, din cartierul Săbăreni. Clericii au oficiat slujbe speciale pentru sănătatea și liniștea sufletească a localnicilor.

Începând cu ora 17.00, Parohia Sfântul Ilie Tesviteanul din orașul Buftea, a devenit neîncăpătoare pentru mulțimea de credincioși care au asistat la slujbele minunate săvârșite de preoți. Zeci de enoriași au ascultat cu pioșenie rugăciunile rostite de clerici. Până seara târziu, în frumosul lăcaș de cult care se înalță semeț, la răscruce de drumuri, în cartierul Săbăreni din orașul Buftea, au răsunat rugăciuni și cântece religioase care au adus lumină și au înnobilat sufletele creștinilor.

Drumul spre tămăduire  

Tineri și bătrâni, oameni bolnavi și oameni sănătoși, în frunte cu duhovnicul lor, preotul paroh Florin Ioan Badea și toți ceilalți preoți și-au deschis inimile în fața Domnului. Cu dreaptă credință și plecăciune, credincioșii au cerut Cerului să aibă îndurare și să le asculte rugile. Ei I-au cerut Bunului Dumnezeu, să-i păzească,  să‑i ocrotească necontenit și să le îndrepte pașii pe drumul spre mântuire și tămăduire. Cei bolnavi s-au rugat să le vindece rănile care le mistuie trupul și care le întunecă sufletul, să le dea răbdarea și puterea de a trece peste toate încercările grele și să-și găsească liniștea interioară. Cei sănătoși, au cerut să fie feriți de boli și de necazuri, să nu fie în primejdie, să nu cunoască frica, să nu ajungă să aibă inima împietrită și îngreunată. Mulți au cerut ajutor divinității pentru rudele lor bolnave, care nu au putut ajunge la biserică în seara  Maslului.  

 

Sfântul Maslu, slujba pentru vindecare

Dumnezeu ascultă rugile celor ce le rostesc, prin puterea credinței, cu inima curată. Și răspunde grabnic nevoilor lor. Rugăciunile sunt mai puternice dacă sunt rostite împreună cu preotul și de mai mulți credincioși, în același timp. Iar rugăciunea în credință, vindecă pe cel bolnav și-l izbăvește de păcate pe cel ce greșește și se căiește. Acesta este rolul slujbelor speciale oficiate de clerici la Sfântul Maslu.

”Urmând îndemnul ce stă scris la intrarea în lăcașul de cult ”Toată grija cea lumească aici să o lepădăm”, credincioșii s-au unit în rugăciune la Taina Sfântului Maslu, din 28 iulie. Au răsunat cântările bizantine, interpretate cu multă dragoste de Dumnezeu, la strana bisericii. Pe lângă numărul mare de enoriași, a participat și un sobor de preoți din Buftea și din împrejurimi, format din 11 preoți. Cu toții și-au înălțat mintea și inima la rugăciune invocând de șapte ori pogorârea Duhului Sfânt asupra untdelemnului cu care credincioșii au fost unși de șapte ori. În cadrul tainei, s-au citit șapte pericope (n.r. – pasaj din Biblie cu caracter moralizator, citit în timpul slujbei) Evanghelice și șapte pericope din cartea Apostolilor. Cifra șapte este întâlnită foarte des în Sfânta Scriptură.

Chiar și tainele bisericii sunt în număr de șapte, acesta fiind simbolul desăvârșirii. (…) ”Unde sunt doi sau trei adunați în numele Meu, acolo sunt și Eu în mijlocul lor” (Matei 18:20). Adevărat! Aceste cuvinte s-au materializat și în bisericuța noastră, cu ocazia acestui eveniment, unde prezența dumnezeiască a revărsat pace și bucurie în inima și în sufletul celor prezenți. (…)Taina Sfântului Maslu se adresează tuturor categoriilor de vârstă. Uneori, unii oameni, văzând un om chinuindu-se cumplit pe patul de moarte, cheamă preoții bisericii să se roage pentru el, pentru iertarea păcatelor și apoi, omul se liniștește sufletește și moare în pace. Din acest considerent, mulți au înțeles greșit că taina Sfântului Maslu este slujba care se face ca omul să moară. La ieșirea cu greu a sufletului este o altă rânduială în Moliftelnic pe care preoții o săvârșesc atunci când este cazul”, ne-a spus preotul Florin Ioan Badea, parohul Bisericii Sfântul Ilie Tesviteanul din Săbăreni, Buftea.  

 

Credincioșii, îndemnați să postească și să sporească în rugăciune

 Seara rugăciunii de la Săbăreni, Buftea, s-a încheiat cu predica duhovnicului enoriașilor parohiei. După slujba Sfântului Maslu, credincioșii au primit și un cuvânt de învățătură din partea preotului paroh Florin Ioan Badea. Acesta i-a îndemnat să unească postul cu rugăciunea, cu spovedania și împărtășirea lunară. Și nu în ultimul rând, i-a sfătuit să participe la Sfânta Liturghie măcar odată pe săptămână, duminica, “atunci când suntem chemați cu toții să înviem și noi în Hristos și cu Hristos, în lumina cea necreată a Taborului (Biserica Lui Hristos)”.