În ziua Sfintei Cruci să mergem la biserică, să postim și să ne unim în rugăciune, dragi creștini! Prin puterea lui Hristos, Cel ce S-a lăsat răstignit pe Cruce, a pătimit, S-a îngropat și a Înviat pentru a ridica păcatele lumii și pentru a dărui viața veșnică, ne vom regăsi liniștea interioară, vom fi feriți de boli grele și vom fi protejați chiar și în cele mai dificile momente din viața noastră.     

 

1.  Caută cu milostivire, Doamne, 

Spre acest semn al Crucii pe care credincioșii robii Tăi, 

Din osârdie și din credința cea tare 

Și dragostea cea către Tine, 

Au făcut-o spre însemnarea biruinței Fiului Tău. 

Binecuvânteaz-o și, o sfințește pe ea, 

Și o umple de puterea și de binecuvântarea lemnului aceluia, 

Pe care a fost pironit prea Sfântul Trup al Domnului nostru Iisus Hristos, Unul-Născut Fiul Tău, 

Prin care puterea diavolului s-a călcat,

Și noi pământenii slobozenie am dobândit 

Și vieții ne-am învrednicit.

Amin!

 

2.  Doamne Atotputernic,

Care ai suferit pentru păcatele mele,

Vino în ajutorul meu.

Sfântă Cruce a lui Iisus Hristos,

Îndepărtează de la mine orice armă tăioasă.

Sfântă Cruce a lui Iisus Hristos,

Revarsă asupra mea tot binele.

Sfântă Cruce a lui Iisus Hristos,

Îndepărtează de la mine tot răul.

Sfântă Cruce a lui Iisus Hristos,

Fă să ajung pe calea mântuirii.

Sfântă Cruce a lui Iisus Hristos,

Îndepărtează de la mine frica morții.

Sfântă Cruce a lui Iisus Hristos,

Păzește-mă de orice vătămare trupească.

Sfântă Cruce a lui Iisus Hristos,

Fii întreaga mea nădejde.

Doamne Atotputernic fă-mă să Te ador.

Sfântă Cruce a lui Iisus Hristos,

Fă ca duhul rău să fugă de la mine în vecii vecilor, 

Amin! 

 

3. Să învie Dumnezeu și să risipească vrăjmașii Lui, 

Să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe Dânsul.

Să piară cum piere fumul, 

Cum se topește ceara de la fața focului, 

Așa să piară diavolii de la fața celor ce-L iubesc pe Dumnezeu 

Și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: 

Bucură-te, prea cinstită și de viață purtătoare Crucea Domnului, 

Care alungi pe diavoli cu puterea Celui ce S-a răstignit pe tine, 

A Domnului nostru Iisus Hristos, 

Și S-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului, 

Și te-a dăruit nouă pe tine cinstită Crucea Sa, 

Spre alungarea a tot pizmașului. 

O, preacinstită și de viață purtătoare Crucea Domnului, 

Ajută-mi cu Sfânta Preacurata, Fecioară, 

Născătoare de Dumnezeu, și cu toți Sfinții în veci. 

Amin!

 

 

Părticele din lemnul Sfintei Cruci se păstrează la loc de cinste, în diverse lăcașe de cult din România