În cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Județean Ilfov (CJI), din 19 iunie 2018, au fost aprobate Studiul de fezabilitate (SF) și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ”Măgurele Science Park” (MSP), o mega-investiție cu o valoare totală de 131.658.192,69 mii lei (inclusiv TVA).

Articol publicat în Junalul de Ilfov Nr. 408, ediția print

”Amplasarea parcului științific și tehnologic se va face în partea sud-estică a localității Măgurele, în proximitatea Fortului 14, lângă pădurea Institutului Național pentru Fizică și Inginerie Nucleară «Horia Hulubei». Amplasamentul beneficiază de o suprafață de teren aflată în posesia Primăriei Măgurele de 16,3 ha, din care se vor folosi aproximativ 5 ha pentru realizarea parcului. (…) Accesul la amplasament se realizează pe un drum local cu conexiuni la DJ 401 A și la Centura București”, se arată în expunerea de motive a elaboratorului studiului de fezabilitate – asocierea ”Euroconsultants SA – Planet SA. Iar scenariul recomandat de consultant face referire la dezvoltarea proiectului MSP în trei faze: 1A (anul 1 – anul 3), pe o suprafață de 5 ha de teren se vor realiza Centrul de inovare (spații administrative, pre-incubator/incubator, spații de cercetare și transfer tehnologic, spații de socializare) – pe 3.200 mp; clădiri destinate închirierii – 4.800 mp; Muzeul Viitorului – 4.000 mp și Centrul de cercetare pentru sănătate – 5.000 mp și în subfaza 1B (anul 3 – anul 8) – clădirile pentru companii și pentru cercetare, realizate prin parteneriat public-privat, pe 25.000 mp și Centrul de conferințe – pe 4.000 mp. În faza 2 (anul 8 – anul 12), suprafață 20 hectare, și faza 3 (anul 12+), fază ce are alocate 50 ha de teren, sunt programate realizarea construcțiilor companiilor private – pentru acestea fiind alocat un teren de 120.000 mp în F2 și 240.000 mp, în F3.

Măr, lapte UHT, iaurt, corn, baton/covrigi/biscuiți – pentru elevii din județ

Reprezentanta CJI, Monica Mărgășoiu, a prezentat un ”studiu de opinie” realizat, în premieră, în rândul elevilor din județ privind produsele preferate de aceștia în cadrul programului ”laptele și cornul”. Astfel, la fructe, elevii ilfoveni au optat pentru măr, pentru lapte și produse lactate – au ieșit în evidență laptele UHT și iaurtul, iar pentru produse de panificație – o variantă aleasă a fost corn sau baton din făină integrală sau biscuiți/covrigi, de asemenea, din făină integrală. În ceea ce privește măsurile educative care vor însoți distibuția fructelor, laptelui și produselor lactate, în anul școlar 2018-2019, s-a stabilit organizarea de zile tematice dedicate consumului acestor produse sau de activități educative practice, organizarea de alte activități extracurriculare și extrașcolare sau abordarea de teme specifice în cadrul curriculumului național, inclusiv curriculumului la decizia școlii, respectiv în cadrul disciplinei opționale ”Educația pentru sănătate”.

Audit la sânge, pe protecția copiilor instituționalizați

Discutarea și aprobarea sau nu a proiectului de hotărâre privind încheierea unei convenții de colaborare între județul Ilfov – prin CJI, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și Fundația ”Hope and Homes for Children” România s-au amânat pentru o ședință viitoare. ”A fost un audit la sânge și tot descoperim lucruri…”, a explicat Marian Petrache, referindu-se la ”Evaluarea complexă privind capacitatea DGASPC Ilfov de a implementa atribuțiile ce îi revin în ceea ce privește protecția familiei și a drepturilor copilului”, document realizat de specialiștii Institutului pentru Politici Publice București. Acesta cuprinde Raportul de evaluare și analiză a situației serviciilor furnizate copiilor și tinerilor aflați în sistemul de protecție de pe raza județului, Raportul de activitate al echipei de cercetare, bazele de date cu informațiile care au stat la baza Raportului de evaluare, rapoartele interviurilor și focus-grupurilor desfășurate și metodologia de evaluare și de analiză a situației curente a serviciilor furnizate copiilor aflați în sistemul de protecție și a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție de pe raza județului.

”Cele mai multe recomandări vizează sistemul rezidențial public de îngrijire, întrucât acolo au fost constatate cele mai mari probleme de furnizare a unor servicii de calitate ridicată. Dezinstituționalizarea copiilor prin închiderea centrului de la Periș presupune întărirea relațiilor de colaborare cu mediul privat, în vederea furnizării serviciilor de tip rezidențial, care trebuie privit ca un partener în acest sens. Totuși, verificarea/controlul asupra îndeplinirii normelor legale privind funcționarea serviciilor în plan privat/evoluția copiilor care merg în sistemul rezidențial privat trebuie să rămână în responsabilitatea DGASPC Ilfov și trebuie realizată cu simț de răspundere, de o manieră constantă. Și asistenții maternali profesioniști pot constitui un sprijin semnificativ în vederea preluării copiilor în îngrijire. Pe de altă parte, acreditarea serviciilor reprezintă o măsură de urgență, care trebuie pusă în aplicare în perioada imediat următoare”, se arată în evaluare.