Persoanele cu venituri modeste au toate şansele să primească un ajutor suplimentar pentru gaze şi energia electrică. Dacă proiectul de lege al Minis-terului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice va fi pus în aplicare, ajutorul se va acorda diferenţiat, în funcţie de veniturile pe membru de familie. Cei cu venituri sub 200 de lei vor primi suma de 23 de lei, iar cei cu venituri cuprinse între 201 şi 370 de lei, doar 18 lei. Suma va fi acordată din oficiu, pe toată perioada de alocare a ajutorului social şi a alocaţiei pentru susţinerea familiei. Plata va fi asigurată din bugetul Ministerului Muncii, prin agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială, şi se va face odată cu plata ajutorului social şi a alocaţiei pentru susţinerea fami-liei