Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil

Duminică este o zi deosebită pentru toți creștinii orodocși. În toate lăcașele de cult sunt prăznuiți, în chip luminat, Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. Și, odată cu ei, sunt sărbătoriți toți îngerii luminii divine.

O mulțime de îngeri ne veghează necontenit și ne ajută în momentele în care greutățile se năpustesc asupra noastră. În semn de mulțumire și prețuire, Biserica Ortodoxă Română a dedicat o zi specială în care să fie cinstite toate puterile îngerești ce nu 

s-au despărțit nicicând de Dumnezeu. Așa se face că, în fiecare an, pe 8 noiembrie, de ziua Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, în așezămintele sfinte se oficiază slujbe speciale închinate tuturor acestor puteri nevăzute de noi, dar care mijlocesc comunicarea noastră cu Tatăl Creator. De ce a fost aleasă această zi de 8 noiembrie, ca zi de prăznuire a cetelor îngerești? Deoarece Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil sunt căpeteniile îngerilor buni.

 

Fascinanta poveste a lumii nevăzute 

Ce sunt îngerii și de ce i-a creat Dumnezeu? Scrierile bisericești ne descoperă aceste ființe ca fiind duhuri slujitoare, adică fără de trupuri, care L-au slujit pe Dumnezeu cu dreaptă credință și care, puse de Tatăl Creator, au grijă de noi oamenii, ne ocrotesc și ne călăuzesc pașii pe drumul anevoios de la trăirile lumești, până la împărăția Cerurilor. Cartea Sfântă ne prezintă îngerii ca fiind mediatori între noi, oamenii, și Dumnezeu, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Forma văzută a îngerilor reprezintă doar un chip de împrumut, nicidecum chipul lor adevărat, îngerii fiind “lumea nevăzută”, “Cerul”.

 

De ce avem nevoie de îngeri?

Niciun om, niciun lucru și nicio manifestare spirituală nu “scapă” de asistența perseverentă a îngerilor, acești ascultători grabnici ai poruncilor lui Dumnezeu. Natura și toate vietățile sunt vegheate atent de aceste ființe spirituale, căci tot ce populează pământul are nevoie de sprijin. Și nu există limite pentru ceea ce pot face aceștia în beneficiul nostru. Trebuie doar să le cerem ajutorul, rugându-ne cu toată puritatea inimii și nu din interese egoiste. Îngerii ne cunosc infinit mai bine decât ne cunoaștem noi înșine. Ei ne oferă ajutorul de care avem nevoie pentru a ne regăsi liniștea, vindecarea, direcția și buna dispoziție. Ne susțin și ne alină durerile atunci când suntem bolnavi, ne men­țin sau ne îmbunătățesc starea de sănătate, ne ajută să evităm conflictele în familie, să găsim cele mai bune soluții pentru lipsurile financiare, materiale și pentru eventualele probleme la locul de muncă. Ne redau liniștea atunci când ne frământă grijile cotidiene.

 

Cerurile se deschid și îngerii coboară spre a ne servi

Însuși Mântuitorul Iisus Hristos ne-a dezvăluit miracolul existenței acestei lumi nevăzute. “Cerurile se deschid și o sumedenie de îngeri coboară spre a ne servi, purtându-se cu noi ca și când de la apariția primilor oameni nu ar fi părăsit niciodată pământul. (…) Vezi tu, (se adresează mai departe
Iisus unei femei) sunt de o mie de ori mai mulți îngeri în jurul oamenilor, decât vezi tu aici. Ei urmăresc să ajute oamenii astfel încât să nu devină robii propriilor lor simțuri și sentimente. Ființa umană crede, însă, că ajunge liberă la ideile sale și că își urmează după placul ei, dorințele și poftele, pe care le acceptă și le asimilează fără ca libertatea să aibă de suferit. Dar, de acum înainte (de la venirea pe pământ a lui
Iisus), cunoașterea binelui și a adevărului va fi adusă oamenilor din exterior, din Ceruri.” (Marea Evanghelie a lui Ioan)

Sfinții Mihail și Gavriil, binefăcătorii mântuirii noastre

Despre îngerii Mihail și Gavriil se știe că l-au iubit, l-au preamărit pe Dumnezeu și au împlinit voia Lui în conducerea lumilor. Se mai cunoaște și faptul că uneori, îngerii împlinesc pedepsele Domnului, cum a fost focul peste Sodoma. În viața de zi cu zi, însă, ei duc rugăciunile noastre mai departe către divinitate, ne apără și ne călăuzesc pașii pe calea cea bună, cea fără obstacole. Prin glasul conștiinței, îngerii ne transmit mesaje de dincolo, ne dau povețele cele mai înțelepte. Rugăciunea, pocăința, gândurile bune, tot ce este mai bun, mai frumos și mai luminos în noi izvorăște din puterea lor asupra noastră. Din ceea ce se naște în noi din aceste duhuri slujitoare, îngerii sunt binefăcători ai mântuirii noastre. 

 

Arhanghelul Mihail, în fruntea îngerilor buni

Îngerii, cu Lucifer în frunte, există încă dinainte de Facerea Lumii. Ei au fost creaţi de Dumnezeu și înzestraţi cu tot felul de daruri. Erau buni, inteligenţi, frumoși, luminoși. Dar Creatorul lor i-a supus unei încercări prin care fiecare trebuia să-și exprime, să-și manifeste ascultarea. Lu­cifer, cel mai frumos și cel mai înzestrat dintre toți, s-a răzvrătit împotriva Domnului său. Văzând ce s-a întâmplat cu îngerul decăzut din ­cinstea de arhanghel și izgonit din Ceruri ca un fulger, Mihail, al cărui nume se traduce prin “Cine este ca Dumnezeu”, l-a lăudat cu glas tare pe Domnul, spunând: “Să luăm aminte, noi, care suntem făpturi, ce a pătimit Lucifer, cel ce era cu noi: cel ce era lumină, acum întuneric s-a făcut.
Căci, cine este ca Dumnezeu?”. Așa a fost numit de Domnul, făcătorul cerului și al pământului, îngerul Mihail în fruntea îngerilor buni. 

 

Arhanghelul ­Gavriil a vestit Nașterea și Învierea Domnului 

Îngerul Gavriil a fost cel care le-a vestit lui Ioachim și Anei că din ei se va naște preacurata Fecioară Maria, Născătoarea de Dumnezeu. Tot Gavriil a fost cel care I s-a arătat preotului Zaharia spunându-i că se va naște fiul lui, Ioan, Botezătorul Domnului. Și tot Arhanghelul Gavriil a vestit Mariei, aducerea pe lume a lui Iisus Hristos, Mântuitorul lumii. De asemenea, se crede că în ziua Învierii, cel care s-a pogorât din Ceruri îmbrăcat într-un veșmânt alb și a dat la o parte piatra de pe ușa mormântului a fost tot Gavriil. Îngerul a fost primul care a vestit mironosițelor Învierea Domnului. 

 

Jurnalul de Ilfov urează un sincer și călduros
“La mulți ani!”, sănătate și bucurii, tuturor celor ce-și serbează onomastica de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil!