Ministerul Educaţiei Naționale (MEN) a premiat, săptămâna trecută, unitățile de învățământ preuniversitar câştigătoare ale celei de-a XV-a ediţii a Competiției Naționale ”Şcoală Europeană”, printre ele aflându-se și Școala gimnazială nr. 1 Brănești.

Articol apărut în nr. 404 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

Festivitatea de decernare a titlului ”Şcoală Europeană”, pentru cele 61 de școli câștigătoare, din întrega țară, s-a desfășurat la Palatul Parlamentului. Fiecare unitate de învăţământ a primit, pe lângă certificatul „Şcoală europeană – 2018“, şi un premiu în valoare de 5.000 lei, care va fi utilizat pentru dotări. Decizia privind bunurile care vor fi achiziţionate aparţine conducerii fiecărei unităţi de învățământ. La ediţia din acest an s-au înscris 112 unităţi de învăţământ preuniversitar din 29 de județe și din Capitală, iar evaluarea candidaturilor s-a realizat după criterii precum: coerenţa activităţilor derulate în cadrul proiectelor/programelor europene cu politica generală a instituţiei şcolare; integrarea activităţilor derulate în cadrul proiectelor/programelor europene în programul curent al şcolii; performanțele școlare reflectate în rezultatele elevilor la examenele naționale, olimpiade și concursuri școlare; asigurarea egalităţii de şanse și facilitarea accesului la educație; continuitate şi constanţă în derularea de activităţi/proiecte/programe europene; strategie şi modalităţi de implementare și evaluare; strategie şi modalităţi de valorizare (diseminare şi exploatare a rezultatelor/produselor); dezvoltarea dimensiunii europene a educaţiei prin activităţile de cooperare europeană și calitatea și coerența documentelor de candidatură (documentele manageriale pentru perioada 2015-2018, formularul de candidatură și portofoliul ilustrativ).

Certificarea școlilor cu titlul de „Școală europeană” le conferă recunoaștere și prestigiu în cadrul comunităților educaționale, iar eforturile pe care le fac pentru menținerea titlului obținut determină un interes tot mai crescut pentru dezvoltarea de noi și noi proiecte, ceea ce conduce la o îmbunătățire a managementului școlar și la dezvoltarea unei culturi organizaționale solide. Certificatul obținut are o valabilitate de trei ani, după care şcoala trebuie să reintre în concurs pentru reconfirmarea titlului. În acest sens, trebuie să dezvolte noi proiecte de parteneriat cu alte şcoli din UE, iar managementul şcolii trebuie să fie unul coerent şi performant, centrat pe dezvoltarea dimensiunii europene a educaţiei. Din cele 2.023 de unități de învățământ preuniversitar participante la edițiile anterioare (2004-2017), 775 au primit titlul de „Școală europeană”.