De la stg. la dr. - Bianca David şi Cristina Ghiţă (IŞJ Ilfov), Corneliu Stancu, viceprimar Brăneşti, Dan Zamfir (CJ Ilfov), Marius Ghincea, prefectul jud. Ilfov, Dragoş Ionel Cosma (MEN), Felicia Săndulescu (CNDIPT), Dan Dumitru (Camera de Comerţ şi Industrie Ilfov), Marinela Culea (dir. Liceului „Cezar Nicolau”, Brăneşti) şi Florentina Costea, insp. şcolar geenral Ilfov

Anul 2017 a fost declarat, la nivel național, anul învățământului profesional și tehnic. În acest context, Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Ilfov a organizat, săptămâna trecută, la Liceul Tehnologic ”Cezar Nicolau”, din Brănești, evenimentul cu tema: “Școala – primul pas pentru o meserie”.

Articol apărut în nr. 378 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

Demersul a avut ca scop informarea și con­știentizarea elevilor ilfoveni în vederea obținerii unei atitudini responsabile și proactive faţă de muncă, dobândirea respectului pentru lucrul bine făcut și pentru profesionalism. ”Miza esențială a campaniei este schimbarea percepției în legătură cu acest traseu de educație și formare profesională, întrucât educația și formarea profesională inițială au un rol esențial pentru dobândirea de abilități, cunoștințe și atitudini necesare integrării pe o piață a muncii dinamică și competitivă”, a declarat inspectorul școlar general al județului, Florentina Ecaterina Costea. Alături de elevi și de conducerea IȘJ Ilfov, printre invitați s-au aflat prefectul județului Ilfov, Marius Ghincea, inspector general, Dragoș Ionel Cosma (Ministerul Educației Naționale), coordonatorul regional al Centrului Național pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic – Felicia Săndulescu, Dan Zamfir – consilier județean, Cornelia Radu, șef birou Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ilfov, Georgiana Ene – director în cadrul Direcţiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Ilfov, Dan Dumitru, președintele Camerei de Comerț Ilfov și agenți economici din județ. Invitații au fost plăcut surprinși de modul în care elevii de la liceele tehnologice din Ilfov au ales să-și prezinte oferta educațională. Astfel, în funcție de profil, liceenii au venit pregătiți cu toată ”recuzita școlară”. Viitorii silvicultori au adus drujbe, bucătarii au pregătit audienței salate, cei care se pregătesc pentru meseria de mecanic auto au improvizat mici ateliere de reparații, iar ospătarii au arătat cum trebuie să fie aranjată o masă și cum trebuie să-și servească clienții.

9 pentru ÎPT

Rețeaua ilfoveană de învățământ profesional și tehnic (ÎPT) este formată din 9 unităţi școlare:

 • Liceul Tehnologic “Dumitru Dumitrescu”, Buftea,
 • Liceul Tehnologic ”Cezar Nicolau”, Brănești,
 • Liceul Tehnologic ”Pamfil Șeicaru”, Ciorogârla,
 • Liceul Tehnologic “Barbu A. Știrbey”, Buftea,
 • Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu”, Snagov,
 • Colegiul Silvic „Theodor Pietraru”, Brănești,
 • Liceul Tehnologic „Doamna Chiajna”, Roșu – Chiajna,
 • Liceul Tehnologic „Vin­tilă Brătianu”, Dra­go­mirești Vale,
 • Liceul Tehnologic ”Nicolae Bălcescu”, Voluntari.

”Învățământul profe­sional și tehnic nu este un sistem de sine stătător, ci parte constitutivă a sistemului de învățământ din România. În momentul de față, învățământul profe­sional și tehnic trebuie să facă față unor multiple provocări și presiuni pentru a răspunde nevoilor elevilor de a avea oportunități de educație de calitate, care să le dea șansa unei vieți împlinite și prospere, de a răspunde presiunilor angajatorilor care vor forță de muncă bine calificată. Din această perspectivă, calitatea învățământul profesional și tehnic depinde nu doar de măsurile specifice luate, dar și de calitatea resursei umane care alimentează sistemul (absolvenți ai învățământului primar și gimnazial). La rândul său, reforma de succes a învățământului profesional și tehnic va genera un efect benefic de stimulare a performanței în educație, pornind de la înțelegerea faptului că educația trebuie să țină pasul cu cerințele unei economii în schimbare”, apreciază reprezentanții IȘJ Ilfov și cei ai Centrului Național pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic.

În acest context, pentru Ilfov, referindu-ne la situația școlarizării pentru profesional și tehnic, de stat și particular, în anul școlar în curs, putem vorbi, strict pentru învățământul profesional – de clase unde elevii se pregătesc pentru obținerea calificărilor profesionale: comerciant-vânzător (Liceul ”Barbu Șirbey”), mecanic auto, confecționer produse electrotehnice sau ospătar (chelner) și vânzător în unități de alimentație (Liceul ”Cezar Nicolau), tot mecanic auto (liceele ”Dumitru Dumitrescu” și ”Pamfil Șeicaru”), ospătar (chelner) sau vânzător în unități de alimentație și tinichigiu/vopsitori auto (Liceul ”Pamfil Șeicaru”). În învățământul postliceal de stat, în Ilfov se pot califica profesional elevii pentru meserii precum agent de turism-ghid (Liceul ”Barbu Știrbey”, buget, zi), tehnician cadastru funciar/topograf și tehnician controlul calității produselor agroalimentare (Liceul ”Vintilă Brătianu”, buget, seral) și maistru electromecanic auto (Liceul ”Pamfil Șeicaru”)

Învățământul dual

Învățământul dual pentru nivelul 3 de calificare profesională, reglementat prin metodologie specifică, aprobată prin OMEN 3554/2017, reprezintă o formă de organizare a învăţământului profesional cu următoarele caracteristici specifice:

 • este organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori și parteneri de practică;
 • asigură oportunităţi sporite de educaţie și formare profesională pe baza unui contract de parteneriat și a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată în răspunderea principală a operatorilor economici;
 • operatorii economici asigură pregătirea prac­tică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice și alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;
 • facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unităţii de învăţământ partenere. Învăţământul dual se adresează absolvenţilor clasei a VIII-a și are o durată de cel puţin 3 ani.

Calendar pentru stabilirea cifrei de școlarizare, pentru dual și tehnic

Pentru învățământul dual, 3 noiembrie 2017 a fost data limită prevăzută (în Calendarul detaliat al etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare la învățământul dual și la cel profesional pentru anul școlar viitor) pentru informarea operatorilor economici privind posibilitatea de solicitare a școlarizării pentru anul școlar 2018-2019. Apoi, până pe 17 noiembrie, în cazul în care sunt interesaţi, operatorii economici aveau de transmis la CNDIPT solicitările de școlarizare, iar până pe 21 noiembrie, CNDIPT trebuia să centralizeze aceste solicitări, după care să le transmită inspectoratelor școlare și unităților administrativ teritoriale pe raza cărora s-a solicitat școlarizarea. A urmat analiza solicitărilor, după care inspectoratele școlare trimit înapoi, la Centrul Naţional de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, mențiuni clare cu privire la solicitările satisfăcute la nivel județean sau, în cazul în care acest lucru nu a fost posibil, explicații clare ale nesatisfacerii solicitărilor. Până pe 27 noiembrie, CNDIPT analizează documentațiile primite de la inspectoratele școlare și face demersuri pentru identificarea de soluții, acolo unde solicitările operatorilor economici nu au putut fi satisfăcute. 29 noiembrie este data prevăzută pentru revizuirea de către inspectoratele școlare a propunerilor privind locurile în învățământul dual, în urma soluțiilor identificate pentru satisfacerea solicitărilor operatorilor economici la nivel regional. Și, tot la această dată, inspectoratele școlare trimit CNDIPT propunerile revizuite privind numărul de locuri la învățământul dual, detaliat pe unități de învățământ, domenii de formare, calificări profesionale și operatori economici.

Pentru învățământul profesional, 17 noiembrie a fost data limită până la care operatorii economici au putut înainta unităților de învățământ profesional și tehnic partenere solicitările de școlarizare pentru anul 2018-2019, iar în absența unui parteneriat tradițional cu o unitate școlară, operatorul economic a putut transmite solicitarea direct inspectoratului școlar, menționând calificarea solicitată și numărul de locuri.