Crescătorii de animale vor fi scutiți de plata impozitului pe terenul agricol cultivat cu soiuri de plante pentru producția destinată furajării animalelor, precizează Ordinul nr. 294/2020 privind stabilirea metodologiei de calcul al suprafețelor de terenuri cultivate cu soiuri de plante pentru producția destinată furajării animalelor corespunzătoare numărului de animale deținute de contribuabili, persoane fizice/membri ai asocierilor fără personalitate juridică, care nu generează venit impozabil. Ordinul este în vigoare din data de 5 martie 2021.

Suprafața de teren cultivat cu soiuri de plante pentru producția destinată furajării animalelor care nu generează venit impozabil se determină pe baza cerințelor nutriționale ale animalelor din speciile taurine, bubaline, ovine și caprine și a compoziției nutriționale a furajelor, prevăzute în OMADR nr. 369/2019 pentru aprobarea compoziției nutritive a principalelor furaje folosite în hrana vacilor, bivolițelor, oilor și caprelor, precum și a cerințelor nutriționale ale acestora, și a producțiilor medii la hectar obținute la soiurile de plante utilizate în hrana animalelor.

Model de calcul al suprafeței de teren cultivat cu soiuri de plante pentru producția destinată furajării animalelor: 

Pentru specia taurine

● număr de animale adulte deținute – 10 capete;

● suprafața de teren cultivat cu soiuri de plante pentru producția destinată furajării animalelor care nu generează venit impozabil – 1,06 ha x 10 = 10,6 ha;

Pentru specia bubaline

● număr de animale adulte deținute – 5 capete;

● suprafața de teren cultivat cu soiuri de plante pentru producția destinată furajării animalelor care nu generează venit impozabil – 1,06 ha x 5 = 5,3 ha;

Pentru specia ovine

● număr de animale adulte deținute – 100 de capete;

● suprafața de teren cultivat cu soiuri de plante pentru producția destinată furajării animalelor care nu generează venit impozabil – 0,14 ha x 100 = 14 ha;

Pentru specia caprine

● număr de animale adulte deținute – 50 de capete;

● suprafața de teren cultivat cu soiuri de plante pentru producția destinată furajării animalelor care nu generează venit impozabil – 0,10 ha x 50 = 5 ha;

Pentru porcii la îngrășat

● număr de porci la îngrășat deținuți – 25 de capete;

● suprafața de teren cultivat cu soiuri de plante pentru producția destinată furajării animalelor care nu generează venit impozabil – 0,06 ha x 25 = 1,5 ha;

Pentru păsări de curte

● număr de păsări de curte deținute – 200 de capete

● suprafața de teren cultivat cu soiuri de plante pentru producția destinată furajării animalelor care nu generează venit impozabil – 0,005 ha x 200 = 1 ha.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.540