Senatul a adoptat propunerea senatorului PNL Dragoș Luchian de modificare a Legii 230/2007 în sensul exceptării de la plata cheltuielilor de întreținere a copiilor care au vârsta până în trei ani.

Printr-un amendament al Comisiei pentru administrație publică, asumat de plen, articolul 47 din Legea privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari este completat cu un nou alineat care stipulează că „asociațiile de proprietari pot hotărî exceptarea de la plata cheltuielilor (pe consumuri individuale și pe cota-parte indiviză – n.r.) pentru copiii cu vârsta de până la trei ani“.

Prin propunerea legislativă a senatorului liberal se stabilește, totodată, că termenul de plată a cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari, afișate pe lista lunară de plată, este de maximum 30 de zile calendaristice.

Dragoș Luchian susține în expunerea de motive că, în opinia sa, nu se justifică includerea minorilor care au sub trei ani în numărul persoanelor care plătesc cheltuielile de întreținere ale locuinței și cele ale asociației de proprietari.

„Consumul realizat de acești copii minori se poate reflecta în contoarele de apă sau în consumul locuinței per ansamblu. În plus, în condițiile în care animalele mici de companie (pisici, căței, etc.) nu sunt incluse în rândul consumului pe locuință sau apartament/persoană, consider absurd să contorizăm cvasi-cheltuielile «provocate» de bebeluși pentru buna desfășurare a asociației de locuințe“, susține senatorul PNL, potrivit documentului citat.

Propunerea de lege are un caracter ordinar, iar Senatul a adoptat-o, în calitate de primă Cameră, cu 74 de voturi ”pentru”.