@ Calendarul etapelor de organizare este foarte strans, însă partenerii operatorilor economici în cadrul acestui tip de formare profesională – inspectoratele școlare și Centrul Naţional de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic – sunt pregătiți să găsească soluții tuturor solicitărilor

La sediul Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Ilfov a avut loc, săptămâna trecută, ședința lărgită a Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS) Ilfov, structură managerială consultativă ce funcționează în cadrul Consiliului Consultativ de la nivelul IȘJ Ilfov, cu atribuții în domeniul învățământului profesional și tehnic.

Articol apărut în nr. 375 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

Conducerile IȘJ Ilfov, ale unităților de învă­țământ profesional și tehnic din Ilfov și mai mulți operatori economici, împreună cu Felicia Săndulescu, reprezentant al Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT) au discutat despre implementarea învățământului dual la nivelul județului sau măcar la nivel regional, în cazul în care sunt solicitări, și despre contractul de pregătire practică în învățământul dual, dar și despre calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare la învățământul dual și la cel profesional pentru anul școlar 2018 – 2019.

Ce este învăţământul dual?

Învăţământul dual, ca parte a învățământului profesional și tehnic (ÎPT), are următoarele caracteristici specifice: este organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică; asigură oportunități sporite de educație și formare profesională pe baza unui contract de parteneriat și a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată în răspunderea principală a operatorului economic; operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice (cel puțin încă 200 de lei/lunar/elev, la acest moment) şi alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor; facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unităţii de învăţământ partenere. Operatorii economici care încheie contract de parteneriat cu unităţile de învăţământ beneficiază de o serie de facilități fiscale (la plata impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetelor fondurilor speciale sau bugetelor locale). Cheltuielile de transport, cazare şi masă (gratuite) în internate şcolare pentru elevii din învăţământul dual sunt deductibile, indiferent de oferta existentă în localitatea de domiciliu.

Calendarul etapelor

Pentru învățământul dual, 3 noiembrie 2017 este data limită prevăzută (în Calendarul de­taliat al etapelor și acțiunilor pen­tru stabilirea cifrei de școlarizare la învățământul dual și la cel profesional pentru anul școlar viitor) pentru informarea operatorilor economici privind posibilitatea de solicitare a școlarizării pentru anul școlar 2018-2019. Apoi, până pe 17 noiembrie, ope­­ratorii economici transmit la CNDIPT solcitările de școlarizare la învățământul dual, conform modelului de solicitare (anexa la Me­todologia de orga­ni­zare și funcționare a în­vă­țământului dual), iar până pe 21 noiembrie, ­CNDIPT centralizează aceste solicitări și le transmite inspectoratelor școlare și unităților administrativ teritoriale pe raza cărora s-a solicitat școlarizarea. Două zile au la dispoziție, după aceea, inspectoratele școlare, pentru analiza solicitărilor, după care trimit înapoi, la Centrul Naţional de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, mențiuni clare cu privire la solicitările satisfăcute la nivel județean sau, în cazul în care acest lucru nu a fost posibil, explicații clare ale nesatisfacerii solicitărilor. Până pe 27 noiembrie, CNDIPT analizează documentațiile primite de la inspectoratele școlare și face demersuri pentru identificarea de soluții, acolo unde solicitările operatorilor economici nu au putut fi satisfăcute. 29 noiembrie este data prevăzută pentru revizuirea de către inspectoratele școlare a propunerilor privind locurile în învățământul dual, în urma soluțiilor identificate pentru satisfacerea solicitărilor operatorilor economici la nivel regional. Și, tot la această dată, inspectoratele școlare trimit ­CNDIPT propunerile revizuite privind numărul de locuri la învățământul dual, detaliat pe unități de învățământ, domenii de formare, calificări profesionale și operatori economici.

Pentru învățământul profesional, până pe 17 no­iembrie a.c. operatorii economici trebuie să înainteze unităților de învă­țământ profesional și tehnic partenere solicitările de școlarizare pentru anul 2018-2019, iar în absența unui parteneriat tradițional cu o unitate școlară, operatorul economic poate transmite solicitarea direct inspectoratului școlar, men­ționând calificarea solicitată și numărul de locuri.

La nivelul acestui an școlar, în Ilfov funcționează doar 6 clase de învățământ profesional și nu există nici o clasă de învățământ dual.

De la st. la dr. Cristina Ghiță, inspector general adjunct IȘJ Ilfov, Florentina Costea, inspector școlar general IȘJ Ilfov, Felicia Săndulescu, CNDIPT și Bianca David, inspector învățământ profesional și tehnic
Liceul Tehnologic „Pamfil Șeicaru”, Ciorogârla