Cucii din Brănești

În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Ilfov (CJI), din 28 iunie 2017, a fost aprobată numirea temporară a lui Iliuță Mihalea în funcția de director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, până la ocuparea postului prin concurs, post rămas vacant după ce contractul de management al fostului director, Cristian Toma, a fost reziliat.

Articol apărut în nr. 358 al Jurnalului de ilfov, ediția print

cultura tradițională

 

În cadrul aceleiași ședințe a fost aprobat, în contextul de mai sus, și Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de management pentru postul de director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, a comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor.

Concursul se va desfășura în două etape: analiza proiectului de management și susținerea acestuia în cadrul unui interviu. Pe 7 iulie vor fi făcute publice condițiile de participare la concurs, caietul de obiective, bibliografia și datele de depunere a mapelor de concurs, termenul limită pentru înscrierea proiectelor de management ale concurenților fiind 31 iulie 2017. Acestea vor fi analizate până pe 10 august, iar pe 17 august, la ora 11.00, va avea loc susținerea proiectelor de management, în cadrul interviului. Evaluarea proiectelor de management se face de către o comisie compusă din doi reprezentanți ai Direcției Județene de Cultură Ilfov și un consilier județean, membru în Comisia de cultură, conservarea monumentelor istorice, culte și minorități. Notarea se face prin acordarea de către fiecare membru al comisiei de note de la 1 la 10 – pentru fiecare etapă din concurs. Nota obținută la analiza proiectelor de manager va fi comunicată candidaților, în 24 de ore de la încheierea etapei și doar cei admiși cu notă mai mare de 7 vor fi chemați și la interviu. După această etapă, candidatul cu cea mai mare medie, de asemenea, peste 7, va fi declarat câștigător. Dacă niciun candidat nu a obținut media de minim 7, procedura de concurs se reia în termen de maximum 30 de zile.

O viață culturală mai bogată pentru ilfoveni și nu numai…

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov funcționează în subordinea CJI, ca instituție publică de cultură, finanțarea acesteia realizându-se de la bugetul local al Consiliului. Misiunea Centrului este aceea de a iniția programe de educație permanentă, programe pentru protejarea patrimoniului cultural, material, măsuri pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale din județ, scopul principal fiind acela de furnizare de produse și servicii culturale comunitare în vederea creșterii gradului de acces și participare a cetățenilor la viața culturală.

Ce oferă Ilfovul?

Numele Ilfov a fost atestat prima dată în 1482, printr-o donație către Mănăstirea Snagov a domnitorului Vlad Călugărul, iar localități precum Snagov, Chitila, Afumați, Tâncăbești au supraviețuit până azi pe teritoriul județului. Cea mai importantă dintre ele este însăși capitala țării, București, care chiar dacă independentă administrativ de Ilfov, din toate celelalte puncte de vedere – geografic, istoric, economic – este strâns legată de Ilfov. O regiune care a fost și scena unor crâncene lupte pentru independență, menționând aici bătălia din 1595, împotriva turcilor, victorie crucială pentru realizarea, la 1600, a Marii Uniri a celor 3 regiuni locuite de români. Apoi, după două secole, în 1859, Al. I. Cuza reușește unirea Moldovei cu Muntenia, stabilind capitala noii Românii la București și alegându‐și rezidența principală la Palatul Brâncoveanu, de la Mogoșoaia. Cuza introduce reforme administrative radicale, continuate și desăvârșite de Regele Carol I. Sub domnia acestuia, Ilfov devine una dintre cele mai mari și importante regiuni din țară. Și astăzi, structura adminstrativă este asemănătoare, deși dimensiunea județului s-a micșorat, iar Bucureștiul, la ultima modificare administrativ-teritorială majoră, în 1968, a fost declarat municipiu și a devenit unitate de sine stătătoare, cu rang de județ, evoluând în afara limitelor Ilfov-ului. Un județ cu un potențial al culturii tradiționale imens, dacă ne referim aici doar la meșteșuguri (olăritul de la Piscu), obiceiuri (”Cucii”, spre exemplu), tradiții (sorcova, plugușorul) sau portul popular.

Olărit
Olărit

cultură tradițională 3