APIA informează că a finalizat autorizarea la plată a cererilor pentru acordarea ajutorului excepțional destinat producătorilor de lapte, în conformitate cu Hotărârea nr.211/2017 privind distribuirea unei sume pentru producătorii de lapte din suma stabilită în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei de prevedere a unor ajutoare de adaptare excepționale destinate producătorilor de lapte și fermierilor din alte sectoare de creștere a animalelor.

Astfel, a fost autorizat la plată un număr de 10.238 cereri pentru un efectiv de 47.807 animale, cuantumul per cap de animal fiind de 227,90 ­euro, iar valoarea totală autorizată de 10.895.215,30 euro (48.565.443.24 lei).  Suma prevăzută pentru România pentru acest tip de ajutor excepțional este de 10.896.083 euro, echivalent a 48.569.289,97 lei, calculat la rata de schimb pentru data de 31 august 2016 respectiv 4.4575 lei, din care: suma de 5.448.041,5 euro, echivalentul a 24.284.644,98 lei, se asigură din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2017; diferența (aceeași valoare) se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinație Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2017. Plățile pentru ajutorul excepțional destinat producătorilor de lapte se efectuează până la data de 30 septembrie 2017.

Aproape 150 de milioane de lei pentru motorină

Plata ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură în trimestrul II din acest an va începe după aprobarea Ordinului de către Ministerul Agriculturii cu cantitățile și valoarea motorinei, suma ce urmează a fi plătită depășind 148,5 milioane de lei,  anunță APIA.

„Suma totală plătită va fi de 148.533.233 lei, cu sursă de finanțare de la bugetul național, pentru un număr de 16.646 beneficiari și o cantitate totală de motorină de 104.711.184,273 litri. Valoarea nominală a ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorină pentru anul 2017 este de 1,4185 lei/litru”, se arată într-un comunicat al APIA.

Cantitățile de motorină aferente perioadei 1 aprilie 2017 — 30 iunie 2017, determinate la plată de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, sunt de 95,85 de milioane de litri în sectorul vegetal, respectiv un ajutor de stat de 135,96 milioane de lei, de 8,66 milioane de litri (12,28 milioane lei) în sectorul zootehnic și de 195.685,9 litri (277.581 lei) în sectorul îmbunătățiri funciare.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.370