Începând cu data de 1 decembrie 2015, au intrat în vigoare regulamentele care vor guverna noua organizare agricolă comună în domeniul promovării produselor agricole pe piața internă a UE și în țări terțe, anunță APIA. În vederea unei informări complete, la nivelul CE s-a inițiat o zi de informare privind apelul pentru depunerea propunerilor de programe. Evenimentul va avea loc în data de 26 februarie 2016 la Bruxelles, strada Froissart 36-1049, CCAB Building, camera AB-0D.

 

Beneficiarii măsurii

● organizațiile profesionale sau interprofesionale reprezentative pentru sectoarele agricole în cauză; ● organizațiile de producători sau asociații ale organizațiilor de producători; ● organisme din sectorul agroalimentar care au ca obiectiv și activitate acțiunile de informare și de promovare pentru produsele agricole și care au fost însărcinate de statele membre să îndeplinească o misiune de serviciu public în acest sector, definită în mod clar; ● grupurile și organismele din sectorul agroalimentar care au ca obiectiv și activitate informarea și promovarea pentru produsele agricole.

Toate categoriile de beneficiari menționate trebuie să fie reprezentative pentru sector, inclusiv pentru grupuri, în ceea ce privește Denumirea de Origine Protejată (DOP), Indicația Geografică Protejată (IGP), Specialitățile Tradiționale Garantate (STG) și recunoscute la nivelul statului membru.

 

Ce produse și  sisteme pot fi promovate

● produsele menționate în lista cuprinsă în Anexa I la Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, cu excepția tutunului, de exemplu: fructe și legume proaspete și procesate, miere, lapte și produse lactate, carne și produse din carne, ouă de pasăre, vin, pește, condimente, plante medicinale, cereale, plante vii și produse de floricultură, uleiuri și grăsimi etc.

● bere, ciocolată și produse derivate, pâine, produse de patiserie, prăjituri, produse de cofetărie, biscuiți și alte produse de panificație, băuturi produse din extracte de plante, paste făinoase, sare, gume și rășini naturale, pastă de muștar, porumb dulce, bumbac;

● băuturile spirtoase cu Indicație Geografică Protejată;

● sistemele de calitate privind Denumirile de Origine Protejate (DOP), Indicațiile Geografice Protejate (IGP), Specialitățile Tradiționale Garantate (STG);

● metoda de producție ecologică.

Piețele terțe care pot fi accesate în anul 2016 sunt localizate în 5 regiuni geografice definite: ● China, Japonia, Coreea de Sud, Taiwan; ● SUA și/sau Canada; ● America Centrală, America de Sud și zona Caraibilor; ● Asia de Sud-Est; ● Orientul Mijlociu și Africa.

 

Durata programelor este de  minim un an și maxim trei ani (cu posibilitatea de prelungire o singură dată).